Kommunens kassa tömdes i april - socialen mot stort underskott

ekrapp
EKONOMI.
Efter drygt fem månader kommer kommunstyrelsen på sitt nästa möte i början på juni få den efterfrågade ekonomiska redovisningen hur det egentligen står till med kommunens ekonomi. Men den rapport, som presenterades på arbetsutskottets möte den 20 maj, ställer mänga nya frågor.

Enligt budgeten för 2019 skulle kommunen gå med 1.9 miljoner i plus. Nu visar sammanställningen av årets första fyra månader i stället på ett minus på 0,3 miljoner.

Men i den siffran ingår till exempel inte kostnaderna för sparkningen av förra kommunchefen på närmare två miljoner kronor, varav merparten kommer belasta årets resultat.

Största minusposten i prognosen står kultur- och utbildningsnämnden för, som beräknas gå back med 1,3 miljoner. Den främsta orsaken, uppges det, beror på att skolskjutsarna kommer bli dyrare än beräknat. Men i siffran ingår inte den förstärkning av fritidshemspersonalen, som kommer bli realitet under året. Ett minus på närmare två miljoner torde vara en rimligare siffra.

Socialnämnden mot enormt underskott
Men om det ser knackigt ut för kultur- och utbildningsnämnden så är det bara en mild västanfläkt mot hur det ser ut i socialnämnden:

Årsprognosen för driftskostnaderna beräknas till ett underskott på 13,4 miljoner kronor, skriver man i rapporten. Anledningarna uppges vara två:

Höga kostnader för institutionsplaceringar av vuxna, barn och unga samt ökade kostnader för försörjningsstöd.

I mitten av april intervjuades socialnämndens ordförande Johanna Svärd (S) i KK/KT om nämndens ekonomiska situation. Där framkom att verksamheten pekade på ett minus i år på fem miljoner kronor. Drygt en månad senare talas det om nästan tredubbla beloppet!

Siffrorna kan dock förbättras om åtgärder sätts in, hävdas det i den ekonomiska rapporten. Då det gäller institutionsplaceringar kommer det arbetas med öppenvård för att förebygga ökningen av placering, bland annat genom att försöka fånga upp rätt individer i ett tidigt skede. Hur det arbetet kommer lyckas och hur mycket som är önsketänkande återstår att se.

Om kostnaderna för försörjningsstödet drar iväg kan det bli än svårare att hämta hem kostnaderna. Många migranter som kommit hit har hittills levt på sin introduktionsersättning, som betalas av staten de två första åren. När dessa nu fasas ut ersätts det i många fall av försörjningsstöd från kommunen.

Anvaret för statens migrationspolirik övervältras därmed på kommunerna, något som bland annat degerforsvänstern länge protesterat mot. Läs mer här!

Tömde kassan i april
Den ekonomiska rapporten berättar att den 31 mars fanns 46,9 miljoner kronor i kommunens kassa, det vill säga i likvida medel. En månad senare, den sista april, var kassan i stort sett tömd. Kvar fanns 1,8 miljoner.

Under kommunstyrelsens arbetsutskotts möte kunde inte tjänstemännen förklara vad som skett och hur det gått till. Det blir man tvingade att lämna en förklaring till vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tvingas ha ett extra möte måndag 27 maj. Då måste bland annat de ekonomiska ramarna för 2020 diskuteras. Mycket talar för att kommunen står inför stora besparingar de närmaste åren. Det slutliga beslutet om ramarna för 2020 tas av kommunfullmäktige den 17 juni.

Hela rapporten kan du läsa här!

 


Skriv ut   E-post