Suddigt om kommunens ekonomi - hur illa är det ställt?

Sedlar
EKONOMI.
Hur illa ser kommunens ekonomi egentligen ut? Sedan maktövertagandet har koalitionen inte lyckats redovisa en enda siffra i kommunstyrelsen. Samtidigt kommer oroväckande signaler från de stora nämnderna.

Trots att första tredjedelen av budgetåret 2019 har gått, och mer än det, har den styrande koalitionen inte presterat en enda månadsredovisning eller prognos över kommunens ekonomiska situation i kommunstyrelsen. Det gjordes regelbundet under vänsterstyret.

Och tillfällen har funnits. Den turbulens det nya styret inneburit har medfört att kommunstyrelsen sedan årsskiftet tvingats sammanträda hela åtta gånger, nägot av ett rekord.

Har uppsiktsplikt
Att kommunstyrelsen undanhålls den nödvändiga ekonomiska informationen gör att den bryter mot sin uppsiktsplikt. Det är något revisorerna kan se hårt på och drabbar samtliga ledamöter i styrelsen.

Kommunallagen är tydlig på den här punkten:

"Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens . . . angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet."

Vid det senaste kommunstyrelsemötet krävde därför vänstern att de uteblivna ekonomiska månadsuppföljningarna omedelbart skulle återupptas.

Och det finns fog för det kravet: Det kommer signaler från flera nämnder att man inte kan hålla budgeten, samtidigt som några siffror inte lagts på bordet.

Befarat minus för socialnämnden
Den 12 april intervjuades, bland andra, socialnämndens ordförande Johanna Svärd (S) i KK/KT om nämndens ekonomiska situation. Där framkom att verksamheten pekade på ett minus i år på fem miljoner kronor. Om inte åtgärder sätts in.

Enligt intervjun skulle dessa åtgärder vara att anställa fler medarbetare för att motverka placeringar enligt lagen om vård av unga utanför kommunen. Dessa "hemmaplanslösningar" har prövats tidigare med blandat resultat.

Men på senaste kommunstyrelsemötet hävdade Svärd att det befarade budgetunderskottet skulle klaras av med investeringar. Att anställa mer personal är inte en investering, så det är oklart vad som egentligen planeras. Inte heller gör det saken klarare att det förekommer en muntlig uppgift om att socialnämnden gick 400.000 kronor bättre än budget under första kvartalet.

Utbildningar med frågetecken
Även kultur- och utbildningsnämnden flaggar för att ekonomin inte håller. Bland annat beror det ökande antalet barn som behöver fritidshemsplatser. Sammantaget finns uppgifter redan nu som pekar på att nämnden riskerar att dra på sig ett par miljoner i underskott.

Men ingen vet något med säkerhet i brist på månadsredovisningar.

Den gemensamma gymnasienämnden Degerfors har tillsammans med Karlskoga kommun, har stora problem. De ekonomiska relationerna kommunerna emellan då det gäller gymnasie3nämnden är ytterst komplicerade. Möten och samråd pågår. Vad det till slut står på prislappen för Degerfors del är ytterst oklart, men att det kommer kosta är självklart.

Kommunchefsbyte som kostar
Till detta tillkommer kostnaden för att koalitionen valde att sparka kommunchefen Max Tolf. Knappt två miljoner extra kostade den åtgärden. Och hur det ska finansieras verkar koalitionen inte ha koll på.

När frågan ställdes av KK/KT den 30 april gav kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic (S) följande svar:

"Ja för i år är hans lön redan budgeterad."

Det är ett mycket märkligt svar då kommunen, naturligtvis, inte budgeterat för att avlöna två kommunchefer under 16 månader.


Skriv ut   E-post