"Vi tar ansvar utan offerkoftor och bortförklaringar!"

allatre

1 MAJ. Det blev bra uppslutning på Medborgarplatsen där vänsterns tre talare Kim Bäckström, Anneli Mylly och Peter Pedersen talade om vanstyret i kommunen, kampen för Karlskoga lasarett och det stundande EU-valet.

Först ut var Kim Bäckström, degerforsvänsterns oppositionsråd. Här följer hans tal.


citatKamrater, mötesdeltagare!

När jag tog på mig denna uppgift att tala inför er på 1 maj var min första tanke att jag skulle tala om ALLA fel och brister som den nuvarande politiska ledningen I Degerfors begått. Men jag insåg snabbt att detta då skulle bli ett mastodonttal likt den gamla revolutionären Fidel Castros fyratimmars tal, varpå jag tänkte om.

Degerfors nuvarande maktstruktur, som även går under namnet degerforsalliansen, består av S, M, C och L. De så kallade sossarna lägger sig platt inför de borgliga vindarna, just bara för att få vara de som bär på makten.

Ena er, Kamrater! Något som är uppenbart i Degerfors kommun är att man bär på makten utan att vilja ta på sig ansvaret!

Den så kallade degerforsalliansen väljer istället för ansvarstagande att klä sig i den allt mer utnötta offerkoftan. En offerkofta som ser mjuk och bekväm ut. Men kamrater missleds icke!

Jag lovar er att vi, liksom övriga kommunmedlemmar, ser hur offerkoftan är sliten, nött och alldeles för liten. Alldeles för liten för att bära upp makten. Att bära på ansvaret för Degerfors gemensamt ägda är inget som en tankesmedja med nyliberala ideer ska syssla med.

kimFör det är just det de är. Degerfors politiska ledning är en vild nyliberal tankesmedja utan ideologi. Kamrater, lägg märke till vad jag just sa – En nyliberal tankesmedja utan ideologi. Den frasen är givetvis motsägelsefull i sig själv. Och det är just det jag vill ha sagt. Alliansen i Degerfors försöker styra en båt utan att veta vad som är vatten och för den delen vart rodret sitter på båten.

De spelar roulett med Degerfors kommuns gemensamma ägor. Inte minst de anställdas trygghet. Detta bevisas till exempel i den totalt odemokratiska hanteringen av Degerfors kommuns före detta kommunchef. Ett hanterande som är såväl odemokratiskt så som också lagvidrigt och som vi starkt fördömer.

Degerforsalliansen är nära varandra i sakpolitiska frågor, har de själv framhävt gång på gång i media. Det är klart att detta är sant. Jag tror mig veta varför:

1. Man övertog makten efter valet 2018 utan tillstymmelse till ett gemensamt politiskt program 2. De har en total toppstyrning internt. Inte minst bevisat med tanke på diverse internkritiska insändare i lokalpressen.

Vi i degerforsvänstern har öppet deklarerat att vi alltid är beredda att ta ansvaret. Glöm inte bort att vi är kommunens största parti. Vi förlorade makten, men vi vann valet! Vi ger oss aldrig!

Vi tar ansvaret rakryggat utan offerkoftor och bortförklaringar! Vi kommer aldrig skylla på ”ny på jobbet” vilket är en ren ynkedom och ett starkt bevis på oduglighet!

Så kamrater! Knyt era nävar, för eller senare står vi där beredda att bära och förvalta vårat gemensamma Degerfors.


"Vi måste kämpa för våra lasarett i Karlskoga och Lindesberg!"

Nästa talare var Anneli Mylly, regionpolitiker från Degerfors. Hon tog upp frågan om framtiden för Karlskoga lasarett och BB. Här följer hennes tal:


citatKamrater, mötesdeltagare!

I regionen, inom sjukvården, har vi stora utmaningar i framtiden.

Vi gör framsteg i specialistvården som gör att vi botar fler, vilket är bra. Men det kostar också mycket pengar. Vi får inte hamna i det läget att man måste prioritera mellan specialistsjukvård och den allmänna vården. Därför behövs mer pengar tillföras.

Vi blir äldre och äldre. År 2030 räknar man med att 60 procent fler än idag når åldern 80 plus, vilket är fantastiskt. Det innebär också att vårdkostnader blir högre. Vi kommer att behöva flera händer i vården, vilket är en svår ekvation att få ihop. Arbetskraften ökar inte i samma takt som behovet.

Kom ihåg att när borgarna står och talar om att regionen måste satsa på vården, på vårdköerna, på nya vårdcentraler så har de en annan matematik än vi.

Deras mantra är privatiseringar! Samma privatiseringar som har utarmat vården på pengar och personal till privata vinster.

All sjukvård är lika viktig och den behöver vi alla gemensamt, inte för några få utvalda som kan betala för sig.

anneliKamrater, mötesdeltagare!

Vi måste sätta stopp för centraliseringen av sjukvården. Vi ska ha en nära vård för våra medborgare. Vi måste bevaka och kämpa för våra lasarett i Karlskoga och Lindesberg.

Det måste vara medborgarnas vilja och önskemål som ska vägleda politikerna även dagen efter att man lagt sin röst!

BB i Karlskoga är fortfarande en het fråga, och tyvärr kommer den att fortsätta vara det! Vi måste fortsätta kampen för att behålla BB i Karlskoga och att det ska vara öppet året runt. Fortsätta kampen tills vi nått framgång!

Vi hör samma mantra från ledningen hela tiden att man tänker på patientsäkerheten, Precis som om BB-personalen skulle strunta i patientsäkerheten, Tvärtom! Personalen har bra, kloka förslag på hur det ska lösas utan att behöva stänga BB över sommaren, men vissa politiker och tjänstepersoner verkar inte bry sig. Det verkar som de redan bestämt sig får att stänga BB.

Det pratas redan nu om att permanenta sommarstängningen. För mig, som vänsterpartist, är det självklart att vi uttömmer alla möjligheter för att hålla Karlskoga BB öppet. För de andra partierna verkar det självklart att - vadå?

Jag själv förvägrades att i Hälso- och sjukvårdsnämnden få svar på de 24 frågorna från personalen i Karlskoga som handlade om utredningen som gjorts om BB. Nej, Det skulle tystas ner och inte diskuteras. Märk, gott folk, att i den nämnden sitter politiker från alla partier…

Det rimmar väldigt illa när politiska partier, säger ett i Degerfors och Karlskoga, men agerar tvärt emot i regionen.

Kom igen degerforsare och karlskogingar. Det här är vår överlevnadsfråga!


"Europa har aldrig varit så rikt och samtidigt så ojämlikt"

Sista talare var Peter Pedersen, tidigare kommunstyrelseordförande i Degerfors. Han talade om det kommande EU-valet. Här följer hans tal:


citatKamrater, mötesdeltagare!
Den 26 maj är det min och Cathrines 40-åriga förlovningsdag och det ska firas på något sätt. Samma datum firar vi alla mödrar på Mors dag. Dessutom är det val till EU-parlamentet.

Det senare ger ingen anledning till något firande, men det är väsentligt att även vi inom den EU-kritiska vänstern i svensk politik går och röstar. Vi hyser inga illusioner om att det går att göra om eller reformera den av kapitalism fördragsstyrda Europeiska Unionen till ett vänsterprojekt.

För att det ska ske måste nämligen samtliga 28 medlemsländer ställa sig bakom en förändring i gällande fördragstext och det är i nuläget en mer hopplös uppgift än kanske någonsin tidigare i EG/EU:s historia. Kapitalets fria rörelse är nämligen ett fundament i unionen, liksom fri rörlighet för varor, tjänster och personer.

Det talas då och då om EU som ett fredsprojekt, men även om EU:s länder inte har varit i krig med varandra har EU deltagit i väpnade konflikter med tveksamma motiv. Vi bör också påminna om att EU i grunden är en tullunion med en gemensam yttre gräns mot de länder och folk som ej är medlemmar.

Vänsterpartiet vill se ett Europa för alla - inte bara för kapitalet och de rika! Europa har aldrig varit så rikt och samtidigt så ojämlikt. Som svar på finanskrisen 2008 och framåt svarade EU med ännu mer av den högerpolitik som skapade krisen. Skattebetalarna fick betala notan medan bankerna räddades. Som vanligt vill kapitalet behålla vinsterna, men skicka förlusterna till staten/skattebetalarna.

När det gäller uppluckringen av demokratin och framväxten av högerextrema och rasistiska rörelser är EU en stor del av problemet, inte lösningen. Nedskärningar i välfärden, lönedumpning, mer osäkra arbetsvillkor med mera skapar en grogrund för inskränkt nationalism, främlingsfientlighet och dunkla lösningar.

Vänsterpartiet står kvar vid att Sverige bör lämna EU och söka nya samarbetsformer, som bygger på demokratiska principer, nationers självbestämmande och mellanstatliga avtal. Frågan om utträde avgörs dock inte i detta val.

PeterMen det är viktigt att vara tydlig med att vi står fast vid vår grundläggande kritik samtidigt som våra valda representanter i EU-parlamentet kommer att göra sitt yttersta för att stoppa alla försök att skapa ett Europas Förenta Stater, att förhindra ännu mer överstatlighet, det vill säga att EU kan bestämma över andra länders politik på olika områden och tvinga vår riksdag att ta ett antal beslut på kommando från EU. Om EU-rätt står i strid med nationell lag går nämligen EU-rätten före.

Vi vill se ett nytt europeiskt samarbete där vi sätter människor och klimat före marknadsintressen. Vi vet att jämlika samhällen ger större frihet och mer möjligheter för fler människor. Jämlika samhällen är också bättre på att lösa stora samhällsutmaningar som klimatförändringen, rasism och en haltande välfärd.

Man kan vara EU-kritisk av skilda skäl: högerextrema kan vara mot EU på grund av inskränkt nationalism och rasism. Vänsterns motstånd och kritik utgår istället från att vi vill ha mer demokrati, inte mindre. Vår kamp mot kapitalismens inneboende drivkraft att ständigt maximera vinsterna genom rovdrift på naturresurser och människor gör motståndet mot ett EU, som skrivit in kapitalism som norm i sina fördrag, helt naturligt och logiskt.

Sverige betalar för närvarande 40 miljarder kronor per år till EU och får tillbaka cirka 13. Om och när Storbritannien lämnar EU genom det så kallade Brexit ska rimligen EU:s totala budget minska liksom den svenska avgiften. Men icke, istället vill de styrande i Bryssel utöka EU-budgeten och det talas om en höjning av den svenska avgiften med 15 miljarder kr!

Vänsterpartiet motsätter sig detta. Det är helt oacceptabelt och de pengarna skulle verkligen vara välkomna för att säkra vår egen generella välfärd och kunna motverka socialt elände, fattigdom och effekter av klimatförändringar runt om i världen genom verklig internationell solidaritet.

Upp till kamp kamrater! Gå och rösta den 26 maj! Att strunta i att lägga sin kritiska vänsterröst gynnar bara federalisterna som drömmer om ett Europas Förenta Stater och gör det lättare för de högerextrema att växa sig ännu starkare och få ökad makt både nationellt och i EU-systemet.

En rak vänster slår ut högern!Skriv ut   E-post