Beslagic (S) skickade ut ogiltig kallelse till möte

aprilskämt
KOALITIONSSTYRET.
Nej. Det var inget aprilskämt. I går skickade kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic ut en kallelse till ett extra möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. Men kallelsen kom bara två dagar före mötet. Enligt reglementet ska kallelsen gå ut minst fyra dagar före. Därför kommer vänsterns representanter inte delta.

Enligt kallelsen fanns bara en punkt på dagordningen: Tillsättande av kommunchef. Några handling i ärendet hade vid middagstid på tisdagen fortfarande inte lämnats ut. Ännu mindre förslag till beslut.

Men att med två dagars varsel kalla in kommunstyrelsens arbetsutskott är inte möjligt enligt det reglemente kommunstyrelsen arbetar under.

citatI 20:e paragrafen i reglementet sägs det:

Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamöterna på lämpligt sätt senast fyra dagar innan sammanträdet. Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista, förslag till beslut samt därtill hörande handlingar i enlighet med ordförandens bedömning.

På grund av att kallelsen är ett brott mot reglementet meddelade vänsterns två ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen att man anser kallelsen ogiltig. Därför kommer man heller inte delta på mötet.

FOTNOT:

Vid 16-tiden på tisdagen meddelades att det extra mötet ställs in.


Skriv ut   E-post