Dubbla priser vid vänsterns årsmöte

pristagare19
KULTUR.
Det var två glada och stolta pristagare, vars föreningar prisades i samband med degerforsvänsterns årsmöte på lördagen. Anna-Carin Westerlund och Maria Hedman Holmblad representerade sina föreningar.

Anna Carin WesterlundAnna-Carin Westerlund representerade teaterförening i Degerfors, som efter den här säsongen lägger verksamheten i träda efter många decenniers ideellt arbete.

I samband med att kulturpriset i år firar 25-årsjubileum beslutade styrelsen för degerforsvänstern att dela ut ett extra hederspris. Detta tillföll teaterföreningen.

Motiveringenn: I decennier har teaterföreningen, genom idogt ideellt arbete, gett bruksorten teaterföreställningar värdiga en betydligt större ort. Ett rikt utbud över åren av såväl stora föreställningar för en bred publik, som smalare uppsättningar för ett mer sparsmakat auditorium.

Det ordinarie kulturpriset, som sedan 1995 utdelas till konstnären Marianne Nielsens minne, gick i år till filmklubben.

Maria Hedman HolmbladMaria Hedman Holmblad representerade filmklubben vid prisceremonin och passade på att berätta något om klubbens fantastiska utveckling:

Verksamheten drogs igång 2013. Första säsongen var publiken på filmerna i snitt på 22,67 personer. Idag ligger snittet på 205 personer per föreställning och klubben har 350 medlemmar. Arrangörsstaben består av tolv personer som arbetar helt ideelt för att ge degerforsborna tillgång till aktuella filmer.

Motiveringen till priset löd: Med ett uppdaterat filmutbud, brett och näringsrikt som ett tropiskt floddelta, har Degerfors Filmklubb lyckats där många andra gått bet. Över 300 medlemmar, en klassisk biosalong, bild och ljud i toppklass och ett facilt pris utgör grunden för den gamla devisen att "film är bäst på bio" stämmer. Varannan torsdag, vår som höst, på slaget sju infinner sig magin i biomörkret i Folkets hus i Degerfors. Gå och se!

Lugnt årsmöte
Efter prisutdelning och sedvanlig förplägnad genomfördes degerforsvänsterns årsmöte. Rapporter och bokslut godkändes av det ovanligt välbesökta årsmötet. En rad val till partiorganisationens funktioner genomfördes. Samtliga val skedde enhälligt.

Till ordförande för det kommande versamhetsåret återvaldes Roland Halvarsson. De övriga i styrelsen är Anneli Mylly, Peo Linder, Stina Borjo, Gertowe Törnros, Mauri Sukuvaara och Peter Pedersen.


Skriv ut   E-post