Sparkningen av Tolf planerad längre tid

max
KOALITIONSSTYRET. Att den regerande koalitionen skulle ge kommunchefen Max Tolf sparken har man internt diskuterat "en längre tid." Det framkom när kommunstyrelsen kallades till extra möte på måndagen efter den sanste veckans turbulens.

Det innebär att man haft god tid på sig att se till att det hela skulle gå rätt till. Men gjorde man inte. I stället blev det mesta fel:

Det var i onsdags förmiddag som kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic (S) meddelande Max Tolf att han fått sparken med omedelbar verkan. Det hade han inte rätt att göra på egen hand. Ett sådant beslut kan enbart kommunstyrelsen ta.

Samma dag, på ett hastigt inkallat personalmöte, meddelades beslutet och att en ny tillförordnad kommunchef skulle tillsättas. Fram till detta var gjort skulle han själv verka som kommunchef. Det är inte lagligt att en kommunstyrelseordförande samtidigt är kommunchef.

På torsdagen meddelades att den nytillträdda socialchefen Teresa Dahlström utsetts till tillförordnad kommunchef. Åter igen ett beslut som bara kommunstyrelsen kan ta.

Tar på sig ansvaret och backar
På kommunstyrelsemötet backade Beslagic. Trots att den styrande koalitionen stod eniga bakom åtgärdena ansåg han att det var han personligen som var ansvarig och medgav att det hela borde ha skötts på ett annat sätt. Han beklagade det hela och konstaterade att han var "ny på jobbet."

Hur pass ny i dessa sammanhang Beslagic är kan diskuteras. Han har suttit i kommunfullmäktige sedan valet 2014. I september 2017 utsågs han till oppositionsråd och ordinarie ledamot av kommunstyrelsen.

Ej godtagbart ur demokratiskt perspektiv
Vilka ekonomiska och andra juridiska följder koalitionens agerande i ärendet kommer få får framtiden utvisa. Att sparkandet av Tolf i slutändan kommer kosta skattebetalarna en slant är ingen vågad gissning.

Majoriteten i kommunstyrelsen beslutade att Max Tolf skulle arbetsbefrias från och med dagens datum och att Teresa Dahlström skulle utses som tillförordnad kommunchef.

Vänstern yrkade att Max Tolf omgående skulle återsättas i sin tjänst. Partiets ledamöter reserverade sig mot majoritetens beslut. I reservationen säger man att ”ur ett demokratiskt perspektiv är hanterandet av kommunchefsrollen ej godtagbar.”


Skriv ut   E-post