Sparkar kommunens chef och utser sig själv som tillförordnad

kommunhus
KOALITIONSSTYRET. Kommunchefen i Degerfors, Max Tolf, fick på onsdagsmorgonen sparken med omedelbar verkan. Det meddelade kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic (S). Från början meddelades att Tolf blivit uppsagd, något som senare ändrades till att han blivit "arbetsbefriad".

Beslutet togs i en liten krets politiker och föregicks av hemlighetsmakeri. Oppositionen informerades först efter att Tolf i all hast fått lämna kommunhuset.

Orsaken till åtgärden är oklar. Den officiella förklaringen är att det finns behov av nytänkande och utveckling. På vilket vis det skulle främjas av att kommunchefen sparkas har de styrande inte lämnat någon förklaring till.

I dagsläget saknar kommunen ordinarie kommunchef, kanslichef, personalchef och ekonomichef. Dessutom är Max Tolf verkställande direktör i kommunala Degerforsbolagen, som på torsdagen ska hålla styrelsemöte. Som företag lyder detta under aktiebolagslagen och Beslagic kan inte på eget bevåg sparka en vd i ett kommunägt aktiebolag.

Beslutet att göra sig av med Max Tolf är inget som Muris Beslagic (S) kan fatta på eget initiativ i egenskap av kommunstyrelseordförande. Det är kommunstyrelsens uppgift.

Utsåg sig själv till kommunchef
Informationen till de anställda i kommunen om sparkandet av Max Tolf lämnades på ett hastigt inkallat informationsmöte i kommunhuset klockan 12 på onsdagen. Vid mötet informerade Beslagic att en ny tillförordnad kommunchef skulle utses under torsdagen. Fram till dess, förklarade han, är det han själv som är tillförordnad kommunchef. Hur Beslagic ska lösa detta återstår att se. Kommunstyrelsens nästa sammanträde är måndagen den 8 april.

Det innebär att Beslagic tre gånger under något dygn satt sig över demokratin och beslutsgångarna i kommunen: Först att sparka den sittande kommunchefen, sen att utse sig själv till kommunchef för att till slut utse en ny tillförordnad kommunchef. Samtliga åtgärder borde ha beslutats av kommunstyrelsen, enligt delegationsordningarna.

Just nu arbetar kommunens ekonomiavdelning med att göra klart bokslutet för 2018, som ska presenteras för kommunstyrelsen vid ett möte den 8 april. Då Max Tolf även tjänstgör som tillfällig ekonomichef fram till dessa att en ny ekonomichef tillträder den 1 april, kommer detta arbete försvåras. Likaså arbetet med budgeten inför 2020, som är inne i ett intensivt skede.

Fullt förtroende för Max Tolf
Strax efter informationsmötet skickade Beslagic ett mejl till samtliga kommunanställda där han påstår att "vi politiker" beslutat arbetsbefria Max Tolf med omedelbar verkan. Det är en direkt felaktighet och fått bland annat Kim Bäckström (V) att reagera starkt:

- Vi har fullt förtroende för Max Tolf, både som kommunchef och ekonomichef, betonar han.

- Vi ifrågasätter starkt om det här har gått rätt till juridiskt. Det ger dessutom en konstig signal till den övriga personalen.

Vad nästa steg i den här historien blir är på onsdagskvällen osäkert. Kommer en tillförordnad kommunchef tillsättas under torsdagen? Och kan det göras med demokratiska principer? Vilka fler tjänstemän i kommunen står i vägen för koalitionens behov av "nytänkande" och "utveckling"?

 


Skriv ut   E-post