Politiker i Degerfors anklagas för maktmissbruk

maktmissbrukCENTRUM. En politiker i Degerfors anklagas för maktmissbruk. Styrelsen för DCU, Degerfors Centrumutveckling, har vänt sig till kommunledningen med klagomål på politikerns agerande.

I ett brev till kommunledningen skriver styrelsen att politikern vid upprepade tillfällen och till olika personer efter årsskiftet försökt påverka föreningens fortlevnad, vem som ska väljas till ordförande och vilka som bör ingå i valberedningen.

— Som styrelseledamöter i DCU reagerar vi starkt på denna inblandning i våra inre angelägenheter, skriver man i brevet.

Politikerns agerande ryms knappast inom dennes uppdrag och befogenheter och kan därav benämnas som maktmissbruk, påpekar man.

— Vi kräver att kommunledningen agerar för att denna inblandning i vår förening snarast upphör, uppmanar styrelsen.

Årsmöte nästa vecka
Degerfors kommun är inte medlem i den ideella föreningen DCU, som samlar affärsidkare i Degerfors, och har ingen rösträtt i föreningen. Däremot bidrar kommunen ekonomiskt till föreningens verksamhet.

Tisdag den 19 mars håller DCU sitt årsmöte.

— Som i alla andra föreningar är det medlemmarna som avgör verksamhetens inriktning, val av ordförande, styrelse, valberedning med mera utifrån föreningens verksamhetsmål och stadgar, skriver styrelsen i brevet till kommunledningen.


Skriv ut   E-post