Frivilliga i protest mot hyreshöjning på Stora Valla

arg fotbollSTORA VALLA. Den stora gruppen frivilligarbetare på Stora Valla protesterar nu mot koalitionens försök att höja hyrorna på Stora Valla för Degerfors IF. I en skrivelse till kommunen påpekar de att de är både överraskade och besvikna.

Frivilligarbetarna, som är organiserade i pensionärspoolen, består av 28 äldre personer som hjälper och stöttar Degerfors IF på Stora Valla. Utöver avtal och överenskommelser mellan DIF och kommunen som redan finns, räknar gruppen med att de 2018 tillsammans lade fyra arbetsmånader extra på Valla beroende på att kommunen inte hade resurser till de göromål som ingår i arenaansvaret, men som ändå måste göras.

— Hade vi vetat om att våra arbetsinsatser, som egentligen åligger kommunen att utföra, inte var värda något för kommunen så hade vi inte utfört dessa uppgifter, säger pensionärspoolen i sin skrivelse.

Blev gratis arbetskraft
— Vi tog för givet att våra insatser skulle komma Degerfors IF till gagn. Men den nya politiska ledningen verkar inte uppskatta och värdera det vi gör och i stället föreslår man en hyreshöjning. Man kan säga att kommunen i stället indirekt använt oss i pensionärspoolen som gratis arbetskraft, vilket inte är syftet med vårt arbete på Stora Valla, fortsätter man.

Pensionärspoolen ser fram emot att ett nytt avtal ska förhandlas fram mellan parterna till 2020 och kommer ge sin syn på detta. För 2019 finns en muntlig överenskommelse mellan kommunen och DIF om vem som gör vad genom pensionärspoolen.

Svårt med motivationen
— Det åtagandet kommer vi att fullfölja, men det blir oerhört svårt för vår grupp att motiveras till att utföra arbete utöver det om det ligger inom kommunens ansvarsområde, skriver man och hoppas att arbetsinsatserna kommer gynna DIF ekonomiskt på sikt.

En annan förhoppning gruppen har är att beslutsfattarna beaktar detta redan nu och inte beslutar genomföra den föreslagna hyreshöjningen.

LÄS OCKSÅ: Koalitionskaos om DIF:s hyror


Skriv ut   E-post