Koalitionskaos om DIF:s hyror

STORA VALLA. I förra veckan gick den styrande koalitionen ut och deklarerade att Degerfors IF skulle få en höjd hyra för Stora Valla med 150.000 kronor i år. Den här veckan tvingas man backa — och det på grund av flera orsaker. Bland annat finns inte ens några demokratiskt fattade beslut tagna. Och frågan är om det ens är möjligt att ta några beslut om hyresnivån för 2019.

I onsdags förra veckan kallades representanter för Degerfors IF till ett möte på kommunen. Där möttes de av en delegation bestående av Muris Beslagic (S), Anna Nordkvist och Johan Nordström (M), Lars-Gunnar Hedenquist (L) och Tommy Karlsson (C). Delegationen förklarade bland annat att hyran för Stora Valla skulle, mitt under innevarande verksamhetsår, höjas med 150.000 kronor. Mötet kringgärdades av hemlighetsmakeri. DIF-representanterna var inte förberedda på kravet. Så sent som kvällen innan hade föreningen sitt årsmöte, där det bland annat beslutades om budgeten för 2019. I den utgick man från att hyresnivån för 2019 låg fast, då man inte hade fått några signaler om annat.

kaosDet som var klart förra veckan omgärdas av en rad frågetecken mindre än en vecka senare. Klippen från KK/KT:s sajt.

Inte ens oppositionsrådet Kim Bäckström (V) blev informerad om att mötet skulle äga rum och fick vetskap om det av en slump. Han blev heller inte kallad, vilket han borde blivit. "Vänsterpartiet var inte inbjudna till mötet och det var en miss", säger Beslagic till KK/KT när han än en gång konfronteras med frågor kring ärendet.

Inte med i koalitionens budgeten för 2019
Koalitionens vilja att höja DIF:s hyror måste ha tillkommit under synnerligen sent datum. Då kommunens budget för 2019 spikades den 17 december gick, med hjälp av ordförandens utslagsröst, koalitionens budgetförslag ograverat igenom. I denna finns inte en rad om någon hyreshöjning på Stora Valla. Tvärt om utgår koalitionens egen budget från att hyresnivån ska vara oförändrad.

De 150.000 kronor det nu handlar om är den extra hyra för fördyringen av upprustningen av anläggningen som skedde, en kostnad som föreningen på grund av det ekonomiska läget tidigare haft anstånd med. För ett år sedan beslutade kommunfullmäktige att anståndet gällde 2018. Ett nytt beslut för 2019 skulle tas senast i december 2018, enligt fullmäktigebeslutet. Något sådant har inte tagits.

Kalla fötter
Behandlingen av DIF:s hyror för 2019 har inte föregåtts av någon som helst politisk process, vare sig i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunfullmäktige innan Beslagic kallade samman till detta möte. Koalitionen hade alltså inga som helst befogenheter att på eget bevåg formulera nya villkor för DIF:s hyror.

Uppenbarligen är frågan om vilken status mötet förra veckan hade obekväm för koalitionen. Då KK/KT tisdagen den 12 mars åter publicerar uppgifter kring förra veckans möte har koalitionen fått kalla fötter. Det som då framställdes som klart och beslutat är mindre än en vecka senare något helt annat. Nu betecknas mötet som "informationsmöte" och att det "inte var ett beslutsmöte."

Fortsättning lär följa.

 

 

 


Skriv ut   E-post