Brevet som sopar mattan med koalitionens torg"förslag"

skrivelse huvud
TORGET. Coop Värmland sågar koalitionen (S+M+C+L):s förslag till låtsastorglösning jäms med fotknölarna. Vinner inte det ursprungliga förslaget om hur Medborgarplatsen ska utformas när fullmäktige sammanträder på måndag läggs Coops butik ner. Det är vad fullmäktige har att ta ställning till.

Den nytillträdda koalitionen, som anser sig vilja styra i Degerfors, har på flera sätt försökt förhindra genomförandet av den ändring av detaljplanen som redan antagits av kommunfullmäktige. En ändring som innebär att att öppna upp för ett antal parkeringsplatser på torget. Att åtgärden innebär ett första steg till att möjliggöra att överdelen av Coophuset kan omvandlas till små hyresrätter med låg hyra har man negligerat. Mer kan du läsa om här.

I sin brist på enighet i frågan har koalitionen hittat på en alternativ kompromisslösning: Att flyttan busshållplatsen på Medborgargatan. Att detta hittepåförslag, som de ansvariga politikerna försökte hemlighålla in i det sista, gör deras agerande tvivelaktigt. Coop Värmlands ledning konstaterar: "Kommunens förslag visar på elva p-platser utefter Medborgargatan vilket är två fler än vad som finns efter samma sträcka idag."

Frågan är om det ens ger två nya platser. Nya regler för storleken för obligatoriska handikapplatser har ändrats.

På måndag avgörs Coops, möjligheterna till nya hyreslägenheter och Torgets öde av ett kommunfullmäktige där alla goda krafter, oavsett partibeteckning, kan spela en roll för en utvecklig av centrum i Degerfors.

"Skulle beslutet gå emot en infart och parkeringsplatser på torget, har vi naturligtvis respekt för det. I det läget blir det nedläggning av Coop Extra vid torget", skriver Coop Värmland.

Det är ett stort ansvar som vilar på koalitionens politiker.

Här är hela brevet:

skrivelse

 

 


Skriv ut   E-post