(V)-krav: Politikerna måste återta BB-frågan

bb skyltKARLSKOGA BB: Nu måste frågan om de årliga sommarstängningarna av BB i Karlskoga återtas av politikerna. Tjänstemännen ska inte bestämma i den viktiga frågan, säger degerforsvänsterns regionpolitiker Anneli Mylly.

Den 17 juni stänger BB i Karlskoga. I tio veckor — fram till den 19 augusti — hänvisas alla förlossningar till Örebro. Det är nu fjärde året i rad som förlossningsavdelningen i Karlskoga stänger under sommaren.

Men det är inte politikerna som beslutar i ärendet. Det har man överlåtit till tjänstemännen, som har delegation att ta sådana beslut. Ordningen att politiker kan gömma sig bakom tjänstemän när obekväma beslut ska tas har kritiserats hårt. Inte minst när det gäller de senaste årens sommarstängningar av BB i Kalrskoga.

anneliNu kräver degerforsvänsterns representant i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, Anneli Mylly, att förvaltningschefens delegation i ärendet ska tas bort. Förslaget kommer behandlas på nämndens februarimöte.

Under valrörelsen gick samtliga partier ut och lovade att de skulle göra allt man kunde för att hålla BB i Karlskoga sommaröppet 2019 och framåt.

Trots detta beslutade politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden vid sitt första sammanträde för den nya mandatperioden att åter delegera bort frågan från politiken till tjänstemännen. Så mycket var valfläsket värt.

Ingen utvärdering gjord
I början av 2018 ställde Vänsterpartiet ett krav i dåvarande majoritetsgruppen, om att utreda frågan om sommaröppet på BB i Karlskoga. Ett beslut togs i regionstyrelsen om att den samordnade förlossningsverksamheten sommaren 2018 ska utvärderas.

I regionsstyrelsens verksamhetsplan för 2018, som dåvarande majoriteten, där även vänsterpartiet ingick, lade fram, finns följande att läsa: ”Att efter genomförd utvärdering ska förutsättningar för och konsekvenser av att bedriva förlossningsverksamhet på två platser i länet under sommartid utredas.”

Regionstyrelsens beslut om utvärdering har inte verkställts eftersom det inte har återkommit till regionstyrelsen. Trots detta har tjänstemännen redan tagit beslut om stängning även 2019.

— Om det nu är som samtliga politiker verkar påskina att man vill ha två fungerande förlossningsavdelningar dygnet runt, året runt så är det nu upp till bevis, kommenterar Anneli Mylly.

Vänsterpartiet vill nu se utredningen och de slutsatser som utredaren kommit fram till. Samtidigt vill man även se medarbetarnas förslag och idéer på hur frågan ska lösas.

Och det kanske viktigaste av allt: ta tillbaka frågan från tjänstemännen och låta politikerna besluta i frågan.


Skriv ut   E-post