Tiden allt knappare för torgplanerna

platsbild med rubrik

TORGET. Tiden blir allt knappare innan intressenterna ledsnar. Den styrande koalitionen ska ha möte med Coopledningen och där framföra alternativ till den detaljplan Degerfors kommun redan antagit för ny utformning av Medborgarplatsen.

Nästa vecka ska företrädare för koalitionen träffa representanter för Coop för att diskutera framtiden för Medborgarplatsen. En fråga som kan vara avgörande för om Coop väljer att satsa på Degerfors — något som i sin tur avgör hela centrumbyggnadens framtid och därmed även möjligheterna att omvandla överdelen till små och billiga hyresrätter. Med sig till mötet har koalitionen ett alternativ till den redan beslutade detaljplanen.

Senast då kommunstyrelsen diskuterade torget den 7 januari i år, meddelade Muris Beslagic (S) att man hade ett nytt förslag på utformning, som han ville diskutera med Coop. Förslaget var dock "hemligt", något han sedan dess vidhållit. Bland annat i en tidningsinervju.

Av vilken anledning det skulle vara "hemligt" är oklart. Enligt vad Degerforsaren erfar rör det sig om ett förslag att tillskapa nya parkeringsplatser på torget i direkt anslutning till Medborgargatan. Detta genom rutor för fickparkering. Det skulle ske genom att ta i anspråk ytor som idag är till för gång- och cykeltrafik, något som på pappret lätt skulle kunna genomföras. Men för att det skulle bli möjligt behövs en ny detaljplan, något som kan ta år att besluta om. Vad innebär det för den tilltänkta Coopsatsningen?

OM detta är det hemliga alternativ koalitionen arbetat fram, finns det ytterligare ett problem: Planerna måste godkännas av Trafikverket, som äger Medborgargatan. Vad verket säger om parkeringsplatser i direkt anslutning till genomfartstrafiken och som kräver att de parkerade bilarna måste backa ut mot färdriktningen återstår att se.

Frågan om hur arbetet med den gällande detaljplanen, som innebär ny infart och parkeringsplatser på torget, nu ska gå vidare avgörs på kommunfullmäktige den 25 februari. Den är alltså långt ifrån klar.

Klippet nedan är från en artikel i ämnet införd i KK/KT onsdag den 23 januari. Stycket innehåller två allvarliga sakfel:

  • Om det blir en ny infart eller inte är INTE avgjord. Det är kommunfullmäktige som har sista ordet.
  • Alliansen mellan tre borgerliga partier och socialdemokraterna är INTE en majoritet utan förfogar över 15 av kommunfullmäktiges 31 ledamöter. I just den här frågan är dessutom alla oppositionspartier eniga mot koalitionen.
    kkcitat
    Ur KK/KT onsdag den 23 januari 2019.

Skriv ut   E-post