Belöningar ska höja idrottens status i länet

IDROTTSSTIPENDIUMSPORT. Inrätta ett regional idrottspris och idrottsstipendium. Det föreslår länsvänstern i en motion till regionfullmäktige.

Partiet vill ha ett idrottspris och ett idrottsstipendium som syftar till att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar eller enskilda idrottsutövare verksamma i länet . Idrottspriset och stipendium kan delas ut i samband med utdelning av Kulturpris och kulturstipendium, anser man.

 

— Idrottsrörelsen i Örebro län ligger nära folkets hjärta och är vårt läns största folkrörelse med cirka 600 föreningar, 20 000 ledare och 100 000 aktiva. En rörelser som i allra högsta grad bidrar till ett rikare socialt liv och meningsfulla aktiviteter, säger Vänsterpartiets oppositionsråd i regionen, Jihad Menhem.

Två av tre engageras av idrotten
Årligen genomför mer än 240.000 organiserade aktivitetstillfällen. Rörelserna engagerar sig också i kampen mot droger, våld och rasism bland ungdomar. Nästan två tredjedelar av länets invånare är engagerade i eller av idrotten på något sätt — som aktiva, ledare, föräldrar till idrottande barn eller åskådare. Trivsel och välbefinnande har varit avgörande motiv för engagemanget.

— Det finns ingen annan fritidsverksamhet som engagerar så många barn, unga, äldre och invandrarungdomar som idrotten. Det finns inte heller någon annan verksamhet som i så hög grad tjänar till att rehabilitera funktionsnedsatta människor som idrotten”, säger Jihad Menhem.

— Vi i Vänsterpartiet tycker att det är dags för Region Örebro län att uppskatta idrottsrörelsens värde och betydelse för länets innevånare, avslutar Menhem.


Skriv ut   E-post