(V)-protester mot ny stängning av BB

LoftenKARLSKOGA BB. Samma dag som beskedet kom att Karlskoga BB även i år ska stängas under sommaren, protesterar vänsterpartiet i Örebro län  mot beslutet.

Vänsterpartists oppositionsråd Jihad Menhem har lämnat in en interpellation till regionfullmäktige. Den kommer behandlas på regionfullmäktige den 12 februari. Interpellationen handlar om förlossningen i Karlskoga och kommer att besvaras av regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S).

I början av 2018 ställde Vänsterpartiet ett krav i dåvarande majoritetsgruppen, om att utreda frågan om sommaröppet på BB i Karlskoga. Ett beslut togs i regionstyrelsen om att den samordnade förlossningsverksamheten sommaren 2018 ska utvärderas.

I regionsstyrelsens verksamhetsplan för 2018, som dåvarande majoriteten lade fram, finns följande att läsa: ”Att efter genomförd utvärdering ska förutsättningar för och konsekvenser av att bedriva förlossningsverksamhet på två platser i länet under sommartid utredas.”

C om BBKD regionpolitiskt programI valrörelsen var Karlskoga BB en stor valfråga för nästan alla partier. Speciellt i länets västra del. Företrädare för centerpartiet och kristdemokraterna, som nu tillhör majoritetssamarbetet, uttalade sig i massmedia och i Nerikes Allehandas kampanj, ”Kan du lova” om att BB i Karlskoga ska vara öppet året runt.

Nu när valet är över så försvann utfästelserna till väljarna till förmån för majoritetssamarbete.

— Det har gått nästan ett år och regionstyrelsen har inte fått något skriftligt utvärderingssvar. Snart är sommaren här och en utvärdering behövs för att politikerna ska kunna fatta ett klokt beslut, säger Jihad Menhem i en kommentar.

— Till vår förvåning så hör vi idag på radio Örebro om att BB i Karlskoga ska hållas sommarstängt. Ett beslut som har tagits av verksamhetschefer.

Regionstyrelsens beslut om utvärdering har inte verkställts eftersom det inte har återkommit till regionstyrelsen.

Regionsstyrelsens ordförande Svahn kommer därför få svar på två frågor från Menhem:

  • Varför kan inte förlossningen i Karlskoga vara öppet året runt?
  • Är det majoritetens policy att regionstyrelsens oppositionspolitiker ska få veta beslut via media?

Skriv ut   E-post