"Fäll Löfven, mobilisera för extra val", manar degerforsvänstern

VOTERINGSKNAPP
REGERINGSFRÅGAN.
Degerforsvänstern sällar sig till de allt fler inom Vänsterpartiet som anser att riksdagsgruppen ska säga nej till Stefan Löfven som statsminister när omröstningen äger rum. På måndagskvällen beslutade styrelsen att anta ett uttalande, där man uppmanar partiet centralt att börja mobilisera för ett extra val. "Degerforsvänstern medverkar inte till att borgerlig politik genomförs, vare sig lokalt eller centralt", sägs det i uttalandet.

Här följer hela uttalandet:


citatFör att Vänsterpartiet ska släppa fram Stefan Löfven som statsminister räcker det inte med allmänna utfästelser om möjligheter att vara med och påverka politik som inte berörs i det tilltänkta regeringsunderlagets 73 punkter. Delar av överenskommelsen är oacceptabel.

Det Löfven gått med på innebär bland annat

  • Ökad otrygghet för löntagare och lönesänkningar för arbetare på arbetsmarknaden, förstärkning av arbetsgivarnas makt och försvagning av fackliga rättigheter.
  • Mer makt och högre vinster åt fastighetskapitalet, försvagning av hyresgästernas ställning.
  • Ökade inkomstklyftor, genom skattesänkningar för höginkomsttagare och företagsägare.
  • Fördjupade klassklyftor genom att ytterligare göra barns möjligheter beroende av föräldrarnas egendom.
  • Legitimering av all sköns profitering på arbetsförmedling, vård, omsorg och utbildning.
  • Legitimering av överföring av skattepengar till internationella skatteparadis.

Nyliberalismen har redan korrumperat den offentliga sektorn. Nu utlovas fritt fram för vinstuttag i vår gemensamma välfärd på skattebetalarnas bekostnad.

Bland överenskommelsens 73 punkter finns ingen enda med förslag om minskning av rådande sociala klyftor, däremot ett flertal avsedda att öka dem.

löfvenhögerDegerforsvänstern medverkar inte till att borgerlig politik genomförs, vare sig lokalt som centralt.

Om (SD) är den stora faran i svensk politik, måste (V) arbeta för ökat inflytande i svensk politik. Mer demokrati och minskade klyftor slår undan benen för högerpopulismen. Det gör inte tredubblade rutavdrag, obegränsade vinstuttag och skattesänkningar för dem som redan har mer än nog. En sådan politik göder den mylla (SD) växer i.

Överenskommelsen mellan (S), (C), (MP) och (L) syftar till att stigmatisera Vänsterpartiet och utmåla vår politik som ”extrem." Samtidigt vill man ha vårt stöd för regeringsbildning.

Det är inte bara dumt. Det är skamligt.

Om inte överenskommelsen kan omarbetatas måste Vänsterpartiet ta sitt ansvar och fälla Löfven. Annars står partiets existensberättigande på spel. Samtidigt måste partiet börja mobilisera för ett extra val.

Degerfors 20190114
Vänsterpartiet Degerfors
styrelsen


Skriv ut   E-post