Konkursstatisk visar onödan av anslutning till BRO

konkursNÄRINGSLIV. Nej. Inte heller konkursstatistiken visar att Degerfors kommun har något att vinna på en anslutning till Business Region Orebro. Snarare motsatsen. Det visar UC:s årsstatistik, som nu presenterats.

Upplysningscentralens årliga sammanställning över antalet konkurser i landet, länsvis och på kommunnivå visar att näringslivet i Degerfors klarade sig bra under 2018. Antalet konkurser bland företag och juridiska personer låg kvar på samma nivå som 2017. Detta medan konkurserna i Örebro, till exempel, ökade med 64 procent. I Örebro region sammantaget ökade antalet konkurser med hela 47 procent — mest i landet — och långt över riksgenomsnittet på 13 procent.

Den styrande koalitionen i Degerfors vill ansluta kommunen till BRO till en kostnad av 100.000 kronor årligen. Degerfors är den enda kommunen i länet som fortfarande står utanför BRO. Degerforsvänstern har hävdat att kostnaden är onödig, då den inte på något vis gynnar företagsamheten. Den nya statistiken från UC styrker den uppfattningen.

Statstiken talar emot BRO-anslutning
I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets kommuner, ligger kommunen hyfsat till. På femte plats i länet, strax bakom Örebro. På 117:e plats i landet och även före grannkommunerna Kristinehamn och Storfors. (Inom parentes kan nämnas att vi under senare år gjort en fantastisk uppryckning. 2015 hamnade vi på plats 224 i landet.) Detta trots att kommunen hela tiden stått utanför BRO.

I Ekonomifaktas senaste genomgång över antalet företagare i förhållande till hela befolkningen kan det inte heller ses något som talar för att det skulle förändras genom ett medlemskap i BRO.

Enligt organisationen Företagarnas rapport om lönsamheten i företagen i kommunerna, den senaste kom i oktober i år, ligger  Degerfors på övre halvan av landets kommuner med plats 133. Bland annat före Örebro. Inte heller det talar för att kommunen har något att tjäna på ett medlemskap i BRO.

Hela statistiken kan läsa här.


Skriv ut   E-post