Sjukdomsfall räddade (S) från budgetfiasko

klubba
BUDGET.
Ett hastigt sjukdomsfall, där SD-ledamoten Peter Nyström före budgetfullmäktige drabbats av en hjärtinfarkt och ingen ersättare kunde kallas in, räddade (S) och deras stödpartier (M), (L) och (C) från ett praktfiasko då det gällde kommunens budget för 2019. Oppositionen, som är större en den koalition som ska styra kommunen, har vid full närvaro majoritet i fullmäktige.

Och oppositionen, som består av den udda trion (V), (SD) och (KD), var i varierande mån eniga om att sänka koalitionens budgetförslag.

Så hade även blivit om inte det tragiska sjukdomsfallet inträffat.

Förutom då det gällde en mindre detalj ställde sig (SD) bakom (V):s budgetförslag.

— Det är ett realistiskt förslag, förklarade Marie Hellström (SD).

(KD):s Jan Johansson hade mer blandade åsikter, men stödde (V):s förslag då det frågor om torget och motståndet mot den mängd utredningar som (S) och stödpartierna ville ha pengar till.

Mönstret går igen - (S) mörkar politiken

Att påstå att årets sista fullmäktigemöte innehöll en "budgetdebatt" är en överdrift. Precis som vid tidigare tillfällen i år vägrar (S) att debattera. Man svarar inte på frågor kring sina förslag utan mörkar innehållet i sin politik. Så skedde i kommunfullmäktiges lokala valdebatt och man vägrade ställa upp på ekonomiskpolitisk debatt med (V).

skarmbild1
Så här lät det om Västergårdens matsal den 18:e juli i år . . .
skarmbild2
. . . och så här den 4:e september. Inte heller när budgeten togs presenterades någon finansiering. Det bidde en utredning i stället.


Inga besked om Västergårdens matsal

I somras utlovade (S) via sociala media att man i god tid före valet skulle klargöra vad man ville med Västergårdens matsal. När man strax innan valet blev påminda om det löftet, och inga klargöranden hade kommit, utlovade i stället att klargörandet skulle komma i samband med budgeten.

Inte heller det blev fallet. Det bidde en utredning i slutändan. En osedvaligt dyr sådan. 250.000 kronor avsattes för ändamålet.

— Varför?, frågade den avgående socialnämndsordföranden Anita Bohlin Neuman (V) och påminde om att både socialförvaltningen och folkhälsoförvaltningen har kvalificerad personal för utredningsuppdraget. Och då till en kostnad av noll kronor.

Något svar på detta kunde, eller ville inte, förslagsställarna prestera.

Katastrof för Berget

Kulturföreningen Berget fick se sitt anslag för 2019 nedskuret med 100.000 kronor. Från 300.000 till 200.000. Det innebär att verksamheten stryps. Antingen måste vaktmästaren avskedas eller så tas djuren bort, förklarade Peter Pedersen och Stina Borjo, båda (V).

Till svar fick man att de styrande partierna har för avsikt att "prata med Berget" vid ett senare tillfälle.

Vill utreda redan utredd fråga

De styrande partierna beslutade att avsätta 100.000 till en utredning kring bostadsbristen för unga.

— Helt onödigt, påpekade den avgående ordförande i Degerforsbyggen, Gertowe Thörnros (V). Frågan är redan utredd i detalj. Thörnros kunde direkt från talarstolen upplysa (S) et consortes om de exakta förhållandena.

Men även här möttes invändningarna av ett moltigande.

Märklig siffra om torget

I (S) och stödpartiernas lista över utredningar man ska genomföra finns det en som sticker ut, nämligen utredningen om Torgets framtid. I övriga utredningar är beloppen avrundade, men i torgutredningen är summan satt till 105.000. Varifrån kommer denna exakta siffra?

Inte heller detta bemödade sig den styrande koalitionen att lämna svar på.

Förtäckt utredning om central skola?

100.000 kronor till en utredning om arbetsmiljön i skolan, var också uppe till behandling. Den avgående Kun-ordföranden Kim Bäckström (V) ville veta mer om vad detta handlade om. Han fick ett svävande svar av Muris Beslagic (S) om att arbetsmijön på vissa skolor var dålig. Att samme Beslagic, som under mandatperioden varit ledamot i kultur- och utbildningsnämnden, inte tagit upp frågan där ansåg Bäckström vara märkligt.

Den tillträdande Kun-ordföranden Anna Nordkvist (M) valde att sitta tyst.

Enligt en uppgiftslämnare inom den styrande kretsen är syftet med utredningen ett helt annat, nämligen att återuppta den av vänstern nedlagda utredningen om en centralskola i kommunen. Något som man i så fall vill mörka.

Inga svar om elljusspåret

Ett nytt centralt elljusspår i Kanadaskogen stoppades av (S) och stödpartierna.

Det är en billig investering som ryms inom servicenämndens befintliga budget. Den handlar om jämställdhet, tillgänglighet, trygghet, friskvård och hälsa. Det är en satsning som ligger helt i linje med folkhälsonämndens intentioner och mål. Frågan har diskuterats vid flera tillfällen i servicenämnden under året. Den enda politiker som vid något tillfälle haft en avvikande mening är Kent Gustafsson (S).

Det ironiska är att samme Gustafsson senare under fullmäktigemötet valdes till kommunens högste politiker i just folkhälsonämnden.

Men även här valde koalitionen att tiga som sju dövstumsinstitut. Möjligen beroende av att man inbördes är oense i frågan, något det finns starka indikationer på.

BRO i stället för näringslivskontor?

Om koalitionen snålade med pengar till Berget var man desto frikostigare med pengar till Business Region Orebro - BRO. 100.000 om året kostar medlemskapet i denna Örebrofixerade organisation. Vad man tror sig få ut av dessa pengar kunde eller ville man inte berätta.

En möjlig förklaring kan vara man tänker kombinera det med nedskärningar i det egna näringslivskontoret:

— När objudna människor ränner in på näringslivskontoret och säger sig vilja öppna restaurang i lokaler, finns det uppenbarligen långt gångna tankar nånstans. En sådan incident sker naturligtvis inte slumpvis, påpekade Jan Ask (V), och fortsatte:

— Här är något som varit i säck innan det kom i påse. Utan att någon som helst demokratisk process i frågan initierats.


Skriv ut   E-post