Nomineringarna till nämnderna klara - här är alla namnen

NOMINERINGAR. Nu står det klart vilka partierna vill ska sitta i nämnder och styrelser de närmaste fyra åren. Listorna blev klara efter valberedningens möte under torsdagen.

Det här är alltså nomineringar, men namn kan tillkomma eller försvinna fram till dess att kommunfullmäktige på måndagen tar besluten. Och förändringar kommer det att bli:
    Socialdemokraterna har fortfarande platser att fylla.
    Och sverigedemokraterna måste hitta två nya namn. Partiet har nominerat samma personer till både servicenämnden och bygg- och miljönämnden. På grund av jävssituationen är inte det möjligt.
    Sen kan slutligen ledamöter i fullmäktige föreslå helt andra namn, något som dock tillhör ovanligheten.

HÄR ÄR HELA LISTAN


KOMMUNSTYRELSEN:
Muris Beslagic (S), ordf
Anna Nordkvist (M), v ordf
Johanna Svärd (S)
Patrik Renberg (S)
Örjan Samuelsson (S)
Birgitta Höijer (C)
Kim Bäckström (V)
Anita Bohlin-Neuman (V)
Peter Pedersen (V)
Jan Ask (V)
Peter Nyström (SD)

ersättare:
Stig Hallstensson (S)
Lennart Johansson (S)
Franz Maretta (S)
Johan Nordström (M)
Ann Alvenfors (C)
Vakant (S)
Anneli Mylly (V)
Roland Halvarsson (V)
Gertowe Thörnros (V)
Lotta Nordahl-Reimers (V)
Thomas Ågren (SD)

SOCIALNÄMNDEN:
Johanna Svärd (S), ordf
Leif Spånbo (L), v ordf
Lennart Johansson (S)
Stig Hallstensson (S)
Ingela Sundberg (M)
Marlene Bråtner (C)
Monica Littorin (V)
Lotta Nordahl-Reimers (V)
Cathrine Pedersen (V)
Juhani Sihvo (V)
Marie Hellström (SD)

ersättare:
Ella Jansson (S)
Palle Hansen (S)
Mary-Anne Landberg (S)
Vakant (S)
Ann-Christine Pettersson (M)
Ann Alvenfors (C)
Anneli Mylly (V)
Lena Carlsson-Littorin (V)
Jenny Nygård (V)
Anna Gustafsson (V)
Peter Nyström (SD)

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN:
Anna Nordkvist (M), ordf
Örjan Samuelsson (S), v ordf
Jeannette Rasko (S)
Berit Lindqvist-Almén (S)
Tommy Karlsson (C)
Lars-Gunnar Hedenquist (L)
Kim Bäckström (V)
Markus Sukuvaara (V)
Ylva Eriksdotter (V)
Lina Gustavsson (V)
Peter Nyström (SD)

ersättare:
Niclas Luthman (M)
Cecilia Wikander (S)
Ella Jansson (S)
Kent Gustafsson (S)
Birgitta Höijer (C)
Björn Björkroth (L)
Stina Borjo (V)
Lars Littorin (V)
Anna Gustafsson (V)
Torbjörn Holm (V)
Thomas Ågren (SD)

SERVICENÄMNDEN:
Björn Berglund (M), ordf
Patrik Renberg (S), v ordf
Morgan Lindvall (S)
Björn Björkroth (L)
Simon Petersson (V)
Mauri Sukuvaara (V)
Thomas Ågren (SD)

ersättare:
Christian Rosqvist (M)
Stig Hallstensson (S)
Birger Wikander (S)
Tommy Karlsson (C)
PerOlow Linder (V)
Bengt Arvidsson (V)
Peter Nyström (SD)

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN:
Franz Maretta (S), ordförande
Kalle Lichterman (C), vice ordförande
Lars-Erik Karlsson (S)
Kent Gustafsson (S)
Ingela Sundberg (M)
Torbjörn Holm (V)
Lars Littorin (V)
Stina Borjo (V)
Peter Nyström (SD)

ersättare:
Alf Karlsson (S)
Örjan Andersson (S)
Palle Hansen (S)
Morgan Bråtner (C)
Robert Östberg (M)
Leif Grönberg (V)
Leo Visuri (V)
Juhani Sihvo (V)
Thomas Ågren (SD)

VALNÄMNDEN:
Jeannette Rasko (S), ordf
Marina Åslund (S), v ordf
Ann-Christine Pettersson (M)
Simon Petersson (V)
Anneli Mylly (V)

ersättare:
Kalle Lichterman (C)
Vakant (S)
Vakant (S)
Monica Littorin (V)
Mauri Sukuvaara (V)

GYMNASIENÄMNDEN:
Jeannette Rasko (S), v ordf
Lars-Gunnar Hedenquist (L)
Ingvar Eriksson (V)
Jenny Nygård (V)

ersättare:
Berit Lindqvist-Almén (S)
Ann Alvenfors (C)
Lena Ekelöf (V)
Kim Bäckström (V)

FOLKHÄLSONÄMNDEN:
Kent Gustafsson (S), v ordf
Jonas Breitner (M)
Eje Johansson (V)

ersättare:
Örjan Andersson (S)
Marlene Bråtner (C)
Anita Bohlin-Neuman (V)

DEGERFORSBOLAGEN AB:
Muris Beslagic (S), ordf
Leif Spånbo (L), v ordf
Lars-Erik Karlsson (S)
Peter Pedersen (V)
Kim Bäckström (V)

ersättare:
Birgitta Höijer (C)
Robert Mörk (S)
Ella Jansson (S)
Anita Bohlin-Neuman (V)
Lotta Nordahl-Reimers (V)

DEGERFORS ENERGI AB:
Robert Mörk (S), ordf
Leif Spånbo (L), vice o
Stig Hallstensson (S)
Roland Halvarsson (V)
Leif Grönberg (V)

ersättare:
Patrik Renberg (S)
Morgan Bråtner (C)
Carina Sätterman (S)
Kim Bäckström (V)
Caisa Johansson (V)

DEGERFORSBYGGEN AB och DEGERFORS INDUSTRIHUS AB:
Örjan Samuelsson (S), ordf
Tommy Karlsson (C), vice o
Lennart Johansson (S)
Johan Nordström (M)
PerOlow Linder (V)
Sören Hedberg (V)
Peter Nyström (SD)

ersättare:
Ella Jansson (S)
Fred Kiberu Mpiso (S)
Lars-Gunnar Hedenquist (L)
Morgan Bråtner (C)
Gertowe Thörnros (V)
Roland Halvarsson (V)
Thomas Ågren (SD)

 


Skriv ut   E-post