Så ser vänsterns budgetförslag för 2019 ut

Sedlarochmynt
EKONOMI:
Ny idrottshall, ny förskoleavdelning, hyresfritt för ungdomsidrotten, infart till torget.

    Nu presenterar degerforsvänstern sitt budgetförslag för 2019. Flera av de vallöften partiet gick till val på finns finansierade i förslaget. Någon skattehöjning kommer inte behövas.

Kommunens driftsbudget för nästa år handlar om drygt 560 miljoner kronor. Största kakan tilldelas socialnämndens verksamheter i vänsterns förslag - 238,2 miljoner kronor.
    Nyheter för 2019 är bland annat en ny demensavdelning för 3,6 miljoner. Projektet med att omvandla deltider till heltider tillförs 750.000 kronor. Försöken med så kallade hemmaplanslösningar, det vill säga att ungdomar som det gått snett för hjälps på hemmaplan i stället för att placeras på institutioner, får ett engångsbelopp på 1,2 miljoner. Även detta ett vallöfte från degerforsvänstern.
    Dessutom får socialnämnden, som haft svårt att klara sina budgetar, ett permanent ramtillskott på 3,5 miljoner kronor.

Ny förskola
188,2 miljoner kronor går till Kultur- och utbildningsnämnden.
    Här finns bland annat pengar till en av de två nya förskoleavdelningar vänstern utlovade i valet. Den andra kommer senare under valperioden.
    Den nya avdelningen ska ligga på Odelbergsvägen 33. Dit flyttar även förskolekontoret, som idag finns på Högbergstorp.

Ny idrottshall byggs 2019
Servicenämnden tilldelas 2019 26,8 miljoner kronor till driften i degerforsvänsterns budgetförslag.
    Här inryms kostnaderna för flera av partiets vallöften: Hyresfritt för ungdomsidrotten, ny infart på torget och också pengar för fortsatt upprustning av vägar och lekplatser.
    Då det gäller investeringar så kommer det inrymmas pengar till två andra vallöften: En ny idrottshall på Vallaområdet och ett motionsspår i Kanadaskogen.

Friskvårdspeng och marknadsföringsbidrag
I kommunstyrelsens budget för nästa år föreslår vänstern att marknadsföringsbidraget till Degerfors IF och Degerfors Orion ska ligga kvar på samma nivå som i år, det vill säga 490.000 kronor totalt.
    Friskvårdspeng för kommunanställda och en ny tjänst som miljöstrateg inrättas. Kulturcentrum Berget får ett bidrag på 300.000 kronor.
    Då det gäller gymnasiets budget, som ligger under kommunstyrelsen, minskas denna något för 2019. Detta beroende på att antalet gymnasieelever från Degerfors minskar.
    Gymnasiet budget för 2019 omsluter 52 miljoner kronor, vilket är nästan halva kommunstyrelsens budget.

Beslut den 17:e december
Hur stora delar av degerforsvänsterns budgetförslag som kommer antas av kommunfullmäktige när frågan avgörs på mötet den 17 december är osäkert. Då budgeten ska behandlas kommer vänsterns budgetförslag vara huvudförslaget. Den koalition som nu tagit makten får förhålla sig till detta budgetförslag och komma med ändringsyrkanden.
    I Degerforsvänsterns budgetförslag tas höjd för en rad av partiets vallöften. Detta utan skattehöjningar. Partiet kommer i andra sammanhang försöka driva på för att genomföra resterande vallöften, trots att man är i opposition.


Skriv ut   E-post