TORGET: Vänstern erbjuder hängslen och livremmar till den nya majoriteten

TORGET. En plan i 23 punkter för att lyfta torget, ge Coop möjligheter att bli kvar och få in nya butiker på ytorna. Och inte minst — en möjlighet  att göra smålägenheter av överdelen av huset. Det presenterade degerforsvänstern vid kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 5 november. Vid sex av punkterna går det att avbryta planen helt. Men den nya antivänster-koalitionen bestående av (S) och de borgerliga partierna säger trots det blankt nej. Man vill inte ens ta ett första steg.

Kommunstyrelsen sitter kvar till årsskiftet. Där har vänstern majoritet. Men då det är meningslöst att fortsätta projektet under nytt styre, som säger nej till hela planen, beslutade vänstern att hänskjuta det slutliga avgörandet till kommunfullmäktige, där fempartikoalitionen har majoritet redan nu. Därmed får dessa partier ytterligare en chans att sätta sig in i frågan och konsekvenserna av sitt benhårda motstånd innan den 26 november.
    Kommunstyrelsens majoritet rekommenderar alltså att fullmäktige säger ja till aktivitetsplanen, som omgärdas av både hängslen och livremmar. Den nya majoriteten kan allstå vid sex tillfällen under resans gång gå in och avbryta processen om man är eniga om det.
    Så sent som i mitten av juni beslutade kommunfullmäktige att anta en ny detaljplan för Medborgarplatsen. Bakom beslutet stod fyra partier: vänstern, sverigedemokraterna, miljöpartiet och kristdemokraterna.
    Trots att miljöpartiet ramlade ur fullmäktige vid valet i september har de övriga tre partierna fortfarande majoritet i fullmäktige när det gäller denna fråga. Därför ställde vänstern en öppen fråga till (SD) och (KD) i media om man fortfarande står fast vid beslutet som fullmäktige tog för mindre än fem månader sedan. (SD) har gett ett klart "ja" till svar. (KD) har hittills inte svarat alls.
    (S) är uppenbarligen splittrade i frågan, men hittills håller man ihop, även om det redan nu krackelerar här och där, kring den linje partiet utformat för att få ihop en antivänster-koalition. 
    (S) gjorde ett katastrofval när det gäller riksdags- och framför allt regionval i Degerfors. Även i kommunalvalet tappade man, precis som vänstern.
    Trots det röstade närrmare 70 procent av degerforsarna rödgrönt i kommunalvalet. Det var knappast det här styret de ville se.

J.A.

Nedan följer den aktivitetsplan som antivänster-koalitionen säger nej till. De gulmarkerade punkterna är när de styrande politikerna, oavsett vilka dessa är, kan gå in och säga stopp till den fortsatta processen.


 Aktivitetsplan för ombyggnad av Torget

1. Förhandling med Trafikverket om ansvarsfördelning och fördelning av kostnader för förändring av Medborgarplatsen.

2. Förhandling med Coop och Captiva (fastighetsägaren) om ett avtal som garanterar att satsning blir av och hur infarten (ombyggnad av Medborgargatan samt infart och parkeringsplatser) ska kostnadsfördelas.

3. Beslut om att godkänna resultatet av punkt 2 och 3 samt att gå vidare eller ej. Det beslutet tas av kommunfullmäktige.

4. Projektering av Medborgargatan.

5. Projektering av infart och parkering.

6. Utformning av övriga torget.

7. Projektering av övriga torget.

8. Beslut om att godkänna resultatet av punkterna 4-7 samt att gå vidare eller ej. Det beslutet tas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

9. Upphandlig av ombyggnad av Medborgargatan.

10. Upphandling av ombyggnad av infart och parkering.

11. Upphandling av ombyggnad av övriga torget.

12. Beslut om att godkänna resultatet av punkterna 9-11 samt igångsättningsbeslut. Det beslutet tas av kommunstyrelsen.

13. Genomföra ombyggnad av Medborgargatan.

14. Genomföra ombyggnad av infart och parkering.

15. Genomföra ombyggnad av övriga torget.

16. Förhandling med Captiva om köp av överdelen av Coop-huset.

17. Beslut om att godkänna resultatet av punkt 16 samt beslut om att gå vidare eller ej. Beslutet tas av Degerforsbyggens styrelse.

18. Projektering av bostäder i Coop-huset överdel.

19. Beslut om att godkänna resultatet eller ej av punkt 18 samt beslut att gå vidare eller ej. Beslutet tas av Degerforsbyggens styrelse. 

20. Upphandling av ombyggnation av Coop-husets överdel.

21. Beslut om att godkänna resultatet av punkt 20 samt eventuellt igångsättningsbeslut. Beslutet tas av Degerforsbyggens styrelse. 

22. Genomföra ombyggnad av Coop-husets överdel.

23. Invigning, presskonferens och ett antal nya lägenheter i Degerfors centrum.


 


Skriv ut   E-post