Torgfrågan mot avgörande - ovisst in i det sista

torget
TORGET.
Den 26 november avgörs frågan om Medborgarplatsen när fullmäktige sammanträder. Det frågan då gäller är om kommunen ska gå vidare med planerna eller om den nya majoriteten sätter stopp.

Det var den 18 juni i år som fullmäktige antog detaljplanen för Agen 1:1, som Medborgarplatsen i officiella sammanhang heter. Fyra partier stod bakom det beslutet: vänstern, miljöpartiet, sveridedemokraterna och kristdemokraterna.
    Sedan dessa har ett nytt fullmäktige valts. Miljöpartiet förlorade sitt enda mandat i höstens val, men de tre övriga partierna, som stod bakom juni-beslutet, utgör fortfarande en majoritet i fullmäktige.
    Kommunstyrelsen kommer redan måndag den 5 november diskutera frågan, men det blir snarast en förpostfäktning. Den gamla majoriteten i kommunstyrelsen sitter kvar till årsskiftet, samtidigt som fullmäktige har en annan majoritet.
    Degerforsvänstern har därför ställt en öppen fråga i lokalpressen till sverigedemokraterna och kristdemokraterna om de fortfarande står fast vid beslutet från den 18 juni.
    Sverigedemokraterna har klart och tydligt svarat ja på frågan. Det innebär, av allt att döma, att i dagsläget finns 15 ledamöter i fullmäktige som vill gå vidare med torgfrågan och 15 ledamöter som säger nej.
    Alltså hänger avgörandet helt på KD:s enda fullmäktigeledamot, Jan Johansson. Han har ännu inte officiellt uttalat sig. Därför är frågan fortfarande oviss.
    Så här motiverade degerforsvänstern sin fråga till de båda partierna:

citatDen nya planen innebär en ny infart och ett antal parkeringsplatser på torget. Kostnaderna är i sammanhanget försumbara. Men i sin förlängning betyder planen så mycket mer:
    Den ger ett gyllene tillfälle att lyfta torget. Ett upprustat Coop blir kvar, men även nya butiksytor skapas. Detta bekostas av Coop och fastighetsägaren. Degerforsbyggen får en möjlighet att bygga om husets överdel och inrätta tolv mindre hyreslägenheter med låg hyra.
    Vi tycker inte Degerfors har råd att missa denna unika möjlighet.
    I november tar kommunfullmäktige beslut om hur vi ska gå vidare med ärendet. Väljer fullmäktige att stoppa ärendet faller detaljplanen och med all sannolikhet även den satsning Coop redan bestämt.
    Om vi inte går vidare med ärendet kommer Coop-butiken läggas ned eller dö sotdöden. Vi får då ett stort öde hus, som kommer förfalla allt mer, i Degerfors centrum.


 


Skriv ut   E-post