Så vill (V) satsa på äldrevården

vastergarden
ÄLDREVÅRD. Fler aktiviteter, fler boendeformer, seniorteam. Vänsterpartiet i Degerfors går till val på en rad punkter då det gäller att förbättra situationen för många äldre i kommunen.
    I ett debattinlägg i lokalpressen har ordföranden och vice ordföranden i socialnämnden, Anita Bohlin Neuman och Monica Littorin, båda (V), förklarat planerna.

Vi återger här inlägget i sin helhet:


 citatDen äldre befolkningen i Degerfors kommer att behöva ett varierat utbud av boende beroende på de olika behov den enskilde har. Trygghetsboende, alternativt regeringens nya mellanboende är boendeformer som kan komma ifråga. Fler särskilda boendeplatser (SÄBO) behöver också öppnas på de våningar som idag används som kontor på Västergården.

Vi i Vänsterpartiet ska skapa ett aktivitetscenter i de gemensamma lokalerna på Västergården. Det kommer att bli temadagar, rörelse/dans, pizzakvällar, pubkvällar, matlag tillsammans med seniorteamet. Inom kort kommer vår första fotbollskväll att anordnas på Västergården. Populära aktiviteter som ”guldkant”, kulturträffar för våra finska vårdtagare kommer att fortsätta. Även vårt uppskattade samarbete med Mötesplatsen.

maFör personer med hemtjänst som känner sig ensamma, som har minskad aptit, vill vi införa Seniorteam. Teamet kan komma på besök för en pratstund, promenad eller laga lite mat tillsammans. Seniorteamet ska vara flerspråkigt. Vi vill även kunna erbjuda olika hemtjänstinsatser utan föregående behovsprövning, det kan gälla larm, lunchlåda, städning.

Äntligen får vi i höst öppna en avdelning på Letälvsgården med finsk inriktning, där finsk kultur ska lyftas fram.

Ett klargörande angående maten som serveras till de boende på Västergården och Letälvsgården. Maten lagas i tillagningsköket på Letälvsgården, serveras sedan på de olika avdelningarna. Tre alternativa rätter på lunch och två alternativ till kvällsmålet. Maten är näringsberäknad och vi använder 30 % ekologisk mat. Maten får bra betyg av de äldre i Degerfors.

För personalen i äldreomsorgen fortsätter vårt heltidsprojekt. Målet är att de som önskar ska kunna arbeta heltid. I den processen hoppas vi även kunna minska antalet delade turer.

Skriv ut   E-post