Så vill vänstern styra vidare i Degerfors

fullmaktige peterVAL. Oppositionen i Degerfors mörkade allt vad ekonomi heter då fullmäktige debatterade lokalpolitik på sitt möte i måndags. Några siffror redovisades inte. Några egna budgetar har man inte presterat på åratal utan anslutit sig till de budgetar vänstern presenterat. Så ser det även inför 2019.
    Vänstern, däremot, redovisade vid debatten klart vad man gjort och vad man avser göra om väljarna ger partiet nytt förtroende.
    Kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V) sammanfattade det hela i sitt anförande under debatten.
    Vi återger här vad han sade.


citatValdagen kan ses som en kombinerad examensdag, där väljarna säger sitt om vad de olika partierna gjort under de senaste åren, och en kick-off för framtiden, där väljarna avgör vilken politik de vill se åren framåt.
Vänsterpartiet Degerfors har i olika nummer av vår tidskrift Degerforsaren tydligt redovisat vad vi genomfört på olika områden sedan vi tog över styret 2011 och i 24 punkter inför kommande val tydligt lyft fram en rad reformer på olika områden åren framåt om vi får förtroende att fortsätta styra.
    Vi tar bl.a. strid för:

• Karlskoga lasarett och dess BB
• Vi vill ha bättre skolor — inte färre.
• En rad åtgärder för barn/ungdomar: vi öppnar fler förskoleavdelningar, upprustning av lekparker, hyresfritt för ungdomsföreningar i kommunala anläggningar, hemmaplanslösningar med insatser hemma och i skolan som alternativ till institutionsvård.
• Våra äldre ska erbjudas ett varierat boende och vård/omsorg som utgår från de äldres behov, seniorteam, avdelning med finsk inriktning, fler sociala aktiviteter på Västergården.
• Bättre folkhälsa genom en satsning på anläggningar för idrott,till exempel ett nytt centralt motionsspår, ny idrottshall och fler näridrottsplatser på våra skolor.
• Fortsatt gott samarbete med utvecklingsgrupperna i Svartå och Åtorp för positiva lösningar, t.ex. LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge).
• Fortsatt arbete att utveckla centrum med möjlighet att bygga mindre lägenheter i överdelen av Coop-huset.
• Fortsatt upprustning av vägar och gång och cykelvägar.
• Skydd av tätortsnära skogar.
• Behålla och utveckla våra kommunala bolag.
• Fortsatt arbete med att förbättra företagsklimatet – ett arbete som sker i dialog med våra företagare.
• Satsning på Värmlandsbanan med dubbelspår och mötesplatser i syfte att höja sträckans spårkapacitet till nytta för såväl gods- som persontrafik.
• Vi fortsätter driva på för avgiftsfri kollektivtrafik.
• Vi arbetar för en regionalpolitik värd namnet i syfte att bryta den geografiska orättvisa som råder.

Hur ska ni finansiera era förslag?
I politiken ingår också att syna övriga partiets förslag. Det är emellertid inte helt enkelt, eftersom övriga partiets lokala valprogram med något undantag är mycket tunna. (S) får gärna precisera sina idéer runt Västergården, där det talats om café och lunchservering.      Ska alla som uppnått 67 år erbjudas skattesubventionerad lunch, vad kostar förslaget och hur ska det finansieras?
    Den samlade oppositionen har de senaste åren inte lyckats prestera något eget budgetalternativ, vilket innebär att alla partier de facto står bakom beslutade vänsterbudgetar.
    Sverigedemokraterna har inte presenterat några lokala frågor, åtminstone inte som jag sett hittills, och inte heller besvarat lokalpressens enkät på vad de olika partierna tycker i en rad sakfrågor.
    Socialdemokraterna går lokalt till val på tre punkter, men är mycket oprecisa vad man egentligen vill uppnå. Jag hoppas att denna debatt kan ge klarhet i vad förslagen egentligen står för. Prioriteringar är nödvändiga och vallöften ska kunna finansieras.

Vi håller vad vi lovar!
Degerforsvänstern gick till val 2010 och 2014 med tydliga vallöften, som vi i allt väsentligt också har levt upp till. Idag bygger vi lägenheter istället för att riva, skolresultaten har förbättrats påtagligt, företagsklimatet är bättre, befolkningen har ökat flera år i rad istället för att minska, de kommunala bolagen visar sammantaget historiskt höga resultat. Cykelvägen Kga-Dfs är på plats liksom en ny fjärrvärmepanna, ny räddningstjänststation, fiberutbyggnaden går snabbt, utvecklingen på Västra Möckelnstranden möjliggör permanentboende. Alla kommunens skolor är kvar liksom Folkets Hus. Dessutom har järnvägsstationen fått ett ordentligt lyft. Detta var några exempel på att vi levererat.

Vi lovar inte alllt till alla, men håller det vi lovar!


Skriv ut   E-post