Skolan i Svartå ska vara kvar!

skola svarta
SVARTÅ. Än är inte faran över för Svartå skola. Så sent som i våras stoppade degerforsvänstern ett utredningsuppdrag, som gick ut på att undersöka möjligheterna till att bygga en ny centralskola i Degerfors.

    ”Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning. Vi kommer inte att lägga ned Svartå skola”,
skriver vi i vårt lokala valprogram inför höstens kommunalval. Degerforsvänstern är den starkaste garanten för skolan i Svartå.

Enklare regler för strandnära byggen
■ ■ ■ Vi har tagit initiativ till att utveckla nya så kallade Lis-områden — landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
    Detta för att kunna erbjuda attraktiva tomter till intresserade ”nybyggare” och enklare regler för redan etablerade tillbyggare.
    I Svartå föreslås tre sådana områden: Centrala Svartå i området mellan Stor- och Lillbjörken, området kring Svartå herrgård och kring Skäggebol.

Samarbete att bygga vidare på
■ ■ ■ Under de åtta år som degerforsvänstern styrt har samarbetet mellan kommunen och Svartå utvecklingsgrupp och andra lokala organisationer varit gott.
    Samarbetet har gett möjligheter att söka — och finna — positiva lösningar på de speciell problem som kan uppstå på en liten ort.
    Det samarbetet vill vi bygga vidare på!


Skriv ut   E-post