För ett friskare Degerfors!

sko
FOLKHÄLSA.
Degerforsvänstern vill göra kommunen till ett föredöme då det gäller folkhälsan.

Därför har vi en rad friskvårdssatsningar i vårt valprogram.
motion
Nytt centralt motionsspår
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen.
    Spåret ska kunna användas till såväl löpning, promenader som skidåkning. Likaså ska det kunna användas av rullstolsburna och människor med rullatorer.
    Tennisbanorna i Stora Vallaområdet ska återställas. Den ena med asfalt, den andra med grus, som underlag.
    Vi tittar också på möjligheterna att anlägga en padeltennisbana.

Bollhall
Ny idrottshall

■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter konkurrerar idag hårt om tränings- och matchtider i befintliga hallar.
    Därför ska vi, om behovet består, snarast bygga en ny idrottshall på Stora Valla-området. Detta för att skapa bättre förutsättningar i framtiden för främst volleyboll, innebandy och handboll.

tatortsnara
Tätortsnäraskogar skyddas

■ ■ ■ Våra tätortsnära skogar behöver inventeras. Skogsområden, som utifrån invånarnas behov av nära skog för rekreation, friluftsliv och trivsel, måste skyddas.En uppdaterad skogsbruksplan måste tas fram.

hyresfritt
Hyresfritt för ungdomsidrott

■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala anläggningar, ska slippa betala hyra.

spontan
Fler näridrottsplatser

■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola har upprustats. Detta för att stimulera till spontan fysisk aktivitet för främst barn och ungdomar.
Vi går vidare för att få fram fler näridrottsplatser i anslutning till övriga skolor i kommunen.


Skriv ut   E-post