SKL:s jurister dömer ut (S)-förslag om matservering

POLITIK. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, dömer ut det förslag socialdemokraterna i Degerfors tagit fram i sin valplattform om att återöppna matserverigen på Västergården enligt den modell som fanns före 2013.
    SKL:s förbundsjurist Daniel Ekwall till och med avråder.

pajDegerforsvänstern har försökt få socialdemokraterna i kommunen att tänka om då det gäller förslaget om Västergården. Man har påtalat att det till och med kan vara olagligt om det görs på fel sätt.
    (S) har inte vetal lyssna utan avfärdat invändningarna genom att bland annat ha anklagat (V) för syssla med "pajkastning".
    Därför vände sig (V) direkt till SKL för att höra deras syn. SKL är en instans som socialdemokraterna i Degerfors gärna förlitar sig på. I dag kom svaret, som ger ett fullständigt stöd för den uppfattning degerforsvänstern hävdat.
    Här följer svaret från SKL:


citatJag skulle avråda från att öppna en lunchservering där lunch kan köpas av alla –  boende, biståndsbiståndsbedömda och allmänhet – till ett subventionerat pris.
    Det finns en stor risk att detta skulle stå i strid med kommunallagen eftersom det sannolikt inte rör sig om en angelägenhet av allmänt intresse enligt 2 kap. 1 §, bland annat eftersom det kan ses som ett otillåtet stöd till enskilda och att det kan röra sig om otillåten kommunal näringsverksamhet.
    Vidare finns det en risk att det står i strid med reglerna du nämner om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i 3 kap. 27 § konkurrenslagen.
    Ett alternativ skulle kunna vara att hyra ut lokalen till någon som kan driva restaurangen. Om ni väljer detta alternativ är det viktigt att se till att ni inte hamnar i konflikt med upphandlingslagstiftningen. Om ni styr verksamheten för mycket kan det ses som en tjänstekoncession.

Med vänlig hälsning

Daniel Ekwall
Förbundsjurist
Avdelningen för juridik


För att det inte ska råda några tveksamheter angående eventuellt vinklade frågor till SKL publicerar vi hela innehållet i den fråga vi ställde. Av frågan framgick inte vare sig vilka partier det rörde sig om eller vem som tyckte vad. Frågan var helt neutralt ställd:


citatInför det kommande valet har det uppkommit en diskussion mellan partierna i Degerfors kommun, angående möjligheten att åter öppna en matservering belägen i ett äldreboende.
    Fram till 2013 fanns det en lunchservering i detta äldreboende, och lunch kunde köpas av alla, boende, biståndsbedömda och allmänhet, till ett subventionerat pris.
    Denna servering stängdes under början av 2013, då verksamheten ingick i ett besparingskrav.
    Nu har det blivit en valfråga.
    Ena partiet anser att "det som en gång varit öppet går att öppna igen", och det andra partiet anser att "det är inte lagligt att bedriva sådan verksamhet, med subventionerade måltider för allmänheten, då det är gott om lunchserveringar i närområdet". (Snedvridning av konkurrensen.)

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/informationsmaterial/konkurrensbegransande-offentlig-saljverksamhet.pdf - eller kommunallagen.

Kan vi få rådgivning i detta ärende?


Av svaret från SKL framgår tydligt att subentionerade luncher till icke biståndsbedömda inte är möjlig med dagens lagstftning — oavsett vad (S) påstår.
    Alternativet skulle eventuellt kunna vara att bedriva restaurangverksamhet med två prislistor. Den ena för biståndsbedömda och den andra med betalning till självkostnadspris. Det senare skulle ge ett lunchpris på cirka 130 kronor, samtidigt som ett flertal restauranger på ett stenkasts avstånd serverar dagens lunch för 75 kronor.


Skriv ut   E-post