Frågetecken kring socialdemokraternas valmaterial

fel2fel2fel2

POLITIK. Valet närmar sig. Socialdemokraterna i Degerfors har redan börjat offentliggöra vad man lokalt går till val på. Det är en märklig läsning.
    Delar av valpropagandan har man publicerat på sin Facebooksida, men samtidigt vill man inte diskutera innehållet.
    Degerforsaren har därför gjort en sammanställning på vad (S) själva publicerat och försöker här reda ut några av frågetecknen.


vastergarden2

Utlovar något som är lagbrott

Socialdemokraterna vill lyfta Västergården och öppna lunchserveringen som det var tidigare, då vem som helst kunde gå dit och äta kommunalt subventionerad mat. Går man in på Konkurrensverkets hemsida, finns där förklaring till varför detta förslag är en omöjlighet - det är faktiskt olagligt, då det påverkar konkurrensen på marknaden. Kommunen kan inte bedriva konkurrerande verksamheter med skattemedel och t ex erbjuda subventionerade måltider för personer, som ej har rätt till bistånd.
    Även vår grannkommun Karlskoga har brottats med frågan. I en artikel i KK/KT i april i år beskrivs hur Maria Leu, controller på Karlskoga kommuns ekonomikontor, ser på frågan:
    F
örsäljning av måltider till icke-biståndsbedömda personer ”inte får ske av kommunen generellt då detta skulle kunna klassas som konkurrensstörande verksamhet eftersom det finns ett flertal lunchrestauranger i Karlskoga kommun. Maria Leu påminner om kommunallagen och konstaterar att kommunal verksamhet ska vara av allmännyttig karaktär och inte gynna enskild. Om en kommun bedriver affärsverksamhet ska den vara utifrån självkostnadsprincipen - den får alltså inte bedrivas i vinstsyfte - och den får heller inte verka konkurrensstörande."
   
Även Vänsterpartiet vill lyfta verksamheterna på Västergården. Det kommer att redovisas i valprogrammet.

bissniss2

Varför Business Region Örebro?

Då det gäller svengelskkingande Business Region Örebro, som av någon anledning ska förkortas till BRO, påpekar (S) att Degerfors är den enda kommunen i länet som står utanför. Det vill man ändra på. Varför?
    Kostnaden för att vara med i BRO skulle för Degerfors del bli cirka 100.000 per år. Vad får man för dessa pengar? Degerforsvänstern har inte hittills inte kunnat hitta några som helst fördelar.
    Då det gäller företagsklimatet står sig Degerfors mer än väl utan att vara med i BRO. Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i alla landets 290 kommuner årligen. Vid senaste mätningen, 2017, hamnade Degerfors på plats 104. På sjätte plats av länets tolv kommuner. Före Örebro, Karlskoga, Hallsberg, Hällefors, Lindesberg och Nora. På de två senaste åren avancerade Degerfors 120 placeringar i tabellen!

ekonomi2

Kommunens ekonomi i balans

Socialdemokraterna skriver att kommunens ekonomi inte är i balans. Det är direkt felaktigt.
    Under de sju senaste åren, när Vänsterpartiet styrt, har kommunen sammanlagt gått med vinst med 21 miljoner kronor Endast ett av åren visade minussiffra och då med 1,3 miljoner.
    Det kan jämföras med de två sista åren (S) styrde, 2009-2010. Då gick kommunen back med 15,5 miljoner, ett elände som vänstern fick ärva och ta itu med.

prioriteringar2

(S) har inga pengar att prioritera för

När det gäller socialdemokratiska "prioriteringar" i kommunens ekonomi uppstår ett svårt trovärdighetsproblem. Partiet, precis som övriga oppositionen, har skolkat från att lägga fram egna budgetförslag i åratal.
    Tvärt om har man på senare år yrkat bifall till vänsterns budget. Så sent som i juni i år yrkade man bifall till vänsterns förslag till budgetramar för 2019.
    Kommunen har ett överskottsmål på en procent (och som det är svårt att leva upp till). Det tycker (S)-företrädare är för lågt. Det borde vara två procent, har man framfört. Samtidigt är man inte beredda att höja skatten. Inte heller göra några nedskärningar. Ekvationen går helt enkelt inte ihop när (S) sätter sig med papper och penna. Och man har definitivt inga pengar att prioritera på nånting.

tvalararsystemet2

"Tydliggörande" höljt i dimma

”Alla barn har rätt till en bra utbildning”. Under denna rubrik skriver (S) i ett dokument publicerat på Facebook en rad honnörsord, som säkerligen alla partier kan ställa upp bakom. Sådant brukar betecknas floskler, då de egentligen inte säger någonting. Men. Då (S) skriver ”Vi vill utveckla tvålärarsystemet” börjar det bli intressant! För man har bestämt glömt att inflika informationen ”som Vänsterpartiet har infört."
   
Om man uttrycker sig som (S) gör, verkar man försöka inbilla väljarna att det är de som prioriterat den kvalitetshöjningen i de lägre årskurserna. Så är inte fallet, trots alla de tidigare åren vid makten. HUR vill man då ”utveckla” vänsterns initiativ? Det beskrivs inte, och ej heller hur man ska finansiera detta.  

    Något som ej heller nämns är HUR MÅNGA SKOLOR ska finnas kvar? Kommer man att fortsätta driva linjen att bygga en centralt belägen skola? Vilka skolor kommer då att finnas kvar? Hur ser framtiden då ut för skolorna i Svartå, Åtorp och på Bruket och Parken – samt den ”ständigt sjunkande Strömtorpsskolan”?


Skriv ut   E-post