Vi höll vad vi lovade!

Degerforsaren sid 1Degerforsvänstern gick till val 2010 med konstaterandet att ”Det är dags för förändring i Degerfors” och lyfte fram ett antal konkreta vallöften, till exempel att stationen ska ligga kvar på Bruket, att behålla våra skolor, en kraftigt förbättrad grundskola, cykelväg till Karlskoga, utveckla Stora Valla, bättre vägunderhåll, brandstationen kvar i Degerfors och behålla Degerfors Energi.

Eftersom vi redan efter 100 dagar kunde redovisa att vi genomfört eller påbörjat arbetet med det vi lovat, så var parollen inför 2014 års val ” (V)i håller vad vi lovar” och vi utlovade till exempel ett fortsatt arbete för att höja meritvärdena i skolan, fortsatt löfte att behålla våra skolor, feriejobb till alla som går ur grundskolan, mindre barngrupper i förskolan, utveckling av Letälvsområdet till fritids- och sportcentrum, fortsatt utbyggnad av fibernätet, avgiftsfri musikskola för ungdomar och utveckling av näringslivet.

Som ni märker har vi levererat resultat på samtliga punkter! Kommunfullmäktige antog övergripande mål, som en ekonomi i balans, att bryta den negativa befolkningskurvan och att alla elever ska bli behöriga till nationellt program i gymnasieskolan. Det är tufft för små kommuner att klara ekonomin, men vi har redovisat positiva resultat. Den kommunala bolagskoncernen har de senaste åren uppvisat toppresultat och den senaste femårsperioden har invånarantalet ökat.

Vi bygger bostäder istället för att riva. Meritvärdena i årskurs 9 och behörigheten till gymnasieskolan har ökat påtagligt. Tvålärarsystem har införts upp till årskurs 6. Nya förskoleavdelningar har tillkommit. Företagsklimatet har förbättrats. Vi har gjort satsningar på idrottsanläggningar för olika idrotter: Upprustning av Stora Valla IP för att klara elitkraven med uppvärmd A-plan, ny läktare och nya omklädningsrum och av uppvärmd konstgräsplan. Samfinansiering av beachvolleybollplaner och upprustning av motocrossbana och näridrottsplatser.

Degerfors Energi har byggt ut fibernätet i snabb takt och gjort en stor investering i en ny fjärrvärmepanna, som producerar fossilfri fjärrvärme utan höjda taxor. Vi har byggt en ny räddningstjänststation och upprustat järnvägsstationen med omgivning. Vi har möjliggjort permanentboende på Västra Möckelnstranden och bygger nya hyreslägenheter vid Letälvens strand. Cykelvägen mellan Degerfors-Karlskoga är på plats.

Verksamheten för ensamkommande har drivits i egen regi och fungerat väl. Äldreomsorgen får goda omdömen av våra äldre och i olika mätningar.
På de här sidorna får ni fler och fördjupade exempel på sådant, som gjort ett bra Degerfors ännu bättre. Och vi hoppas få fortsatt stöd för att göra Degerfors ännu mer attraktivt, med hög kvalitet i våra verksamheter och invånare*som trivs och känner trygghet i vår rödvita del av världen.

Peter namteckning

kommunstyrelsens ordförande (V)


Skriv ut   E-post