Mer asfalt åt folket!

asfalt
En jämförelse mellan hur mycket pengar som läggs på drifts- och investeringskostnader för gatuunderhållet mellan perioden då (S) styrde och sedan (V) tog över.

GATORNA. Få verksamheter uppmärksammas så mycket av medborgarna som de som ligger under serviceförvaltningen. Anledningen är enkel — de syns. Och väcker irritation när de inte fungerar.
   
Gatuunderhållet är ett bra exempel. När degerforsvänstern tog över rodret 2011 var det under all kritik. År av underhållssynder och besparingar skulle nu rättas till.
Battre vagunderhall

Ur degerforsvänsterns valprogram 2010

Så har det också blivit, som diagrammet ovan visar, men ännu är det långt i från perfekt. Det kommer ta många år till. Trots att vänstern satsat rejält på serviceåtgärderna. Under åren som (V) styrt har pengarna till den förvaltningen nästan fördubblats — från 13 till 25 miljoner kronor.
    Ett annat exempel på åtgärder som syns och uppskattas är skapandet av spontanidrotts-platser i anslutning till skolgårdar.
    Lekplatserna är ett annat litet område där det gått framåt under vänsterstyret. Pengarna till detta ändamål har nästan tredubblats. Från 70.000 till 200.000 kronor.

spontan
Spontanidrottsplatsen i anslutning till Stora Vallaskolan har blivit en stor succé.


Skriv ut   E-post