Avgiftsfri musikskola - en skola för alla

MUSIKSKOLAN. De flesta skulle nog säga att Degerfors består av fotboll och stål och det är väl ingen som protesterar över ett sådant påstående, men den initierade skulle definitivt addera till musik. Degerfors har alltid haft en tradition kring sin musikkår och en levande orkesterkultur.

Mira Mike
Mike Svensson hjälper Mira Lübeck med ackord och fingersättning.

Härifrån kommer ju också både Nisse Landgren med sin röda trombon och schlagerdrottningen Monika Forsberg. Lägg därtill Linda och Peter Dahl som nu ska ut i Europa med sitt Meadow Creek-projekt samt Anders Norudde, kanske mest känd från kultbandet Hedningarna. Numera aktad fiolbyggare.
    För väldigt många musikanter är det den kommunala musikskolan som ligger till grund för deras karriärer. Berättar man om denna verksamhet för en utländsk musiker tror de definitivt att man ljuger.

Planer på utökning
I Degerfors är verksamheten högt prioriterad, så pass att den numera, sedan några år tillbaka, är helt avgiftsfri och nu planeras också att utöka verksamheter till fullödig Kulturskola.
    För gitarrläraren Mike Svensson har dock inte detta med avgiftsfritt gjort någon skillnad.
    — Nej, säger Mike, jag har haft fullt upp under en lång tid och därtill en ganska lång kö, som mest 50 elever i kö. Totalt sett har det nu gått ner lite, men det går i vågor. Nu kan jag ta in de som sökte förra året. Just när det gäller gitarr, men också piano och sång så har trycket varit högt, men som sagt, något ytterligare sådant har inte uppstått på grund av att det blev avgiftsfritt.
Mats E

Slagverksläraren Mats Eriksson med 40 år bakom sig som lärare på Degerfors Musikskola har inte märkt någon ytterligare tillströmning av elever sedan det blev avgiftsfritt.

Inte heller slagverksläraren Mats Eriksson har märkt någon större skillnad på till- strömningen av elever sedan det blev avgiftsfritt.
    — Nej, vi har inte fått den tillströmning vi hade hoppats och räknat med, säger Mats. Vad det beror på är svårt att säga. Jo några nyanlända elever har fått som fått chansen och de kanske inte skulle haft möjlighet annars om avgiften funnits kvar och det är ju bra.

För- och nackdelar
Båda lärarna spekulerar också lite kring för- och nackdelarna med en avgiftsfri skola. Kan man riskera att ambitions-nivån sjunker när det är helt gratis?, är en ganska relevant fråga att ställa. Kanske det kan påverka motivationen? Men å andra sidan öppnar det upp för elever där familjeekonomin inte tillåter några extra utgifter utöver det mest basala. Vilket ju också var kommunens mål med reformen.
    Kulturchef Sofia Luthman, som också fungerar som musikskolechef, håller med om att den borttagna avgiften inte påverkat tillströmningen av nya elever särskilt mycket.
avgiftsfritt upp till 25
    —  En av anledningarna tror jag beror på att vi hade köer när reformen genomfördes, säger Sofia. De som då kom nya hamnade sist i kön så ännu har vi inte sett om det tillkommit några nya grupperingar som vi tidigare inte sett hos oss. Jo, bland unga vuxna har intresset ökat, men det beror sannolikt inte bara på borttagen avgift. Avgiftsfritt är det upp till man fyller 25 år.
    — Huvudsyftet var heller inte att få fler elever, betonar Sofia. Vi ville skapa större rättvisa och därmed kunna bjuda in de som kanske inte har haft ekonomiska möjligheter att låta sina barn få chansen till en plats. Storleken på plånboken ska inte få avgöra.

Fullödig kulturskola nästa?  
Sofia berättar också att man ser över möjligheterna att skapa en fullödig kulturskola vilket innebär ett större utbud av möjligheter. Sofia nämner bland annat bild och form, kreativt skrivande samt ljudproduktion som tillkommande aktiviteter.
    — Våra lärare har haft lite brainstorming och funderat över hur skolan skulle kunna se ut om sådär fem år. Trots att spannet bland lärarnas bakgrunder är stort så var det en imponerande samsyn.  
    — Vi ser oss också lite som kulturbärare vilket bland annat innebär att vi ska fylla på vår eminenta musikkår, fortsätter Sofia.
Så, Degerfors är inte bara stål och fotboll. Här finns en djup musiktradition som är i ständig utveckling. Att kunna hålla en kulturskola vid liv kräver både resurser och intresserade ungdomar. Låt oss hoppas att detta snart kan vara verklighet även i lilla Degerfors.


Skriv ut   E-post