Staten måste ta fullt ansvar för sin migrationspolitik

Det är staten, inte kommunerna, som ska stå för kostnaderna för migrationspolitiken.
    Det anser degerforsvänstern, som bland annat motionerat till Vänsterpartiets kongress i frågan.
    Migrationspolitiken är enbart en statlig angelägenhet. Vilka och hur många som kommer in i landet, vem som får stanna eller lämna är helt en statlig fråga. Kommunerna har inget att säga till om.
    De avtal som sluts mellan Migrationsverket och kommunerna om antalet placeringar i kommunerna är bara en siffra på ett papper och har inget med verkligheten att göra. Nyanlända har laglig rätt att etablera sig var som helst i landet om de kan ordna sitt eget boende.

Ska inte lastas över på kommunerna
Därför är det orimligt att staten lastar över en allt större del av det ekonomiska ansvaret till kommunerna.
    Den statliga etableringsersättningen till nyanlända utbetalas de två första åren. Därefter tvingas kommunerna ta över ansvaret. Den statliga etableringsersättningen täcker på inga vis de kostnader staten övervältrat på kommunerna.
För att etableringsersättningen ens ska börja betalas ut måste den nyanlände vara inskriven på arbetsförmedlingen. Men arbetsförmedlingens resurser är för små, kompetens saknas och väntetiden för att ens bli inskriven är lång. Åter igen övervältras kostnader på kommunerna.
    Degerforsvänstern anser därför att staten ska ta det fulla ansvaret för sin migrationspolitik. Att full statlig ekonomisk kompensation till kommunerna för mottagna migranter i tio år garanteras. Finansieringsprincipen måste gälla även detta område.
    Alla kommuner ska ta emot asylsökande och mottagningen ska stå i rimlig proportion till befolkningsmängden.


Skriv ut   E-post