Häradskartor över nuvarande Degerfors kommun

Häradskartorna ritades i huvudsak under senare delen av 1800-talet. För Örebro läns del mellan 1864 och 1873. För Värmlands del mellan åren 1887 och 1896.
    Kartan över Carlskoga härad omfattar bland annat det som är centrum i Degerfors idag och kommunområdena norr därom.
    Visnums häradskarta sträcker sig ända upp till Högberg och innefattar Åtorpstrakten.
    I norra Edsbergs och Lekebergs härader återfinns delar av Fasaskogen och på södra kartan över häraderna återfinns bland annat Svartå.
    De nedladdningsbara filerna är detaljrika högupplösta kopior på omkring 500 mb, så räkna med att nedladdningen tar en stund. Filerna är komprimerade (zippade) och behöver alltså packas upp innan de kan betraktas.
   

Carlskoga

Ladda ner kartan över Carlskoga härad.

Visnum

Ladda ned kartan över Visnums härad.

Norra EdsbergLekeberg

Ladda ned kartan över Edsbergs och Lekebergs härader, norra delen.

EdsbergLekeberg syd

Ladda ned kartan över Edsbergs och Lekebergs härader, södra delen.


Skriv ut   E-post