Degerforsdelegation gästade Karlskoga lasarett

 • KARLSKOGA BB. Under måndagkvällen hade degerforsvänstern överläggningar med delar av sjukhusledningen på Karlskoga lasarett om den senaste tidens debatt om farhågorna för sjukhusets framtid i allmänhet och BB-avdelningen i synnerhet. Under fyra timmar diskuterades både problem och möjligheter.
  En delegation från degerforsvänstern, bestående av de tre kommunalråden Peter Pedersen, Aniita Bohlin Neuman, Kim Bäckström, kommunfullmäktiges ordförande Jan Ask. degerforsvänsterns gruppledare i fullmäktige Stina Borjo och servicenämndens vice ordförande Mauri Sukuvaara möttes av Lena Adolfsson, områdeschef, Gill Kullberg, läkarchef för kvinnokliniken och Anna-Lena Kjellgren, avdelningschef för ambulans- och akutvård.
  Karlskogalasarett
  Kim Bäckström, Stina Borjo, Anita Bohlin Neuman, Mauri Sukuvaara, Ingvar Eriksson och Peter Pedersen gästade tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Jan Ask Karlskoga lasarett på måndagen.
      En stor samstämmighet rådde då det gällde vad som behöver åtgärdas vad det gäller vad som är de akuta uppgifterna för Karlskoga lasarett står för:
  Vårdandet av samarbetsavtalen med Värmlands län, som löper ut vid årsskiftet. 2014 inbringade detta 81,5 miljoner. En siffra som kommer sjunka till 53,6 miljoner i år.
  Den framtida personalförsörjningen, här gäller det både arbetsbelastning och ersättningsnivåer.
  Bättre introduktion i arbetslivet som anställd, ett arbete som påbörjats.

Nytt möte framöver
Ett antal frågeställningar som degerforsvänstern aktualiserade var hur tio veckors sommarstängt BB försvårade rekryteringen av ny personal och behålla redan anställd personal påverkades och hur den ur Karlskoga lasaretts synpunkt skadliga och fruktlösa diskussionen om storregionen "Region Svealand" påskyndat strävandena att stärka USÖ på de tva andra regionsjukhusens bekostnad.
    En annan fråga som dryftades var hur många i personalen som berördes av sommarstängningen av Karlskoga BB förra året. Någon regionpolitiker har i efterhand hävdat att det var bara en person i personalen som berördes. Enligt sjukhusledningen i Karlskoga var det 24.
    Under det långa mötet blev sjukhusledningen och degerforsvänstern överens om att ytterligare ett möte om verksamheterna på Karlskoga lasarett ska hållas senare.


Skriv ut   E-post