Degerforsvänstern: För hamnarbetarnas seger!

logohamnenHAMNKONFLIKTEN. Allt stöd till hamnarbetarna i konflikten med APM Terminals Gothenburg. Det säger degerforsvänster i ett uttalande.
Hamnkonflikten är en av de viktigaste klasstiderna på många år. Hamnarbetarförbundet försvarar de mest elementära rättigheter arbetarna har på arbetsmarknaden, menar partiorganisationen. Samtidigt beslutade degerforsvänstern att skänka 1.000 kronor till hamnarbetarnas strejkkassa.
    För den som själv ekonomiskt vill bidra till hamnarbetarnas strejkfond är postgironumret 62 54 04 - 9.
    Uttalandet lyder i sin helhet:


citatDegerforsvänstern uttrycker sitt fulla stöd till de kämpande hamnarbetarna i konflikten på APM Terminals i Göteborg. Er kamp är en kamp för att försvara alla arbetares grundläggande rättigheter. Till exempel som att fritt kunna utse förhandlingsdelegationer, att de valda skyddsombuden erkänns av arbetsgivaren, att lagar och avtal gällande semestrar, föräldraledigheter och ansökningar om kompledigheter följs.

APMT har varslat om stora uppsägningar. Samtidigt förlänger de visstidsanställdas kontrakt och annonserar efter folk. De har också ensidigt sagt upp den så kallade 80/20-uppgörelsen som innebär att 80 procent av hamnarbetarna ska vara fastanställda. APMTs VD har i intervju sagt att han skulle föredra det omvända, alltså 20 procent fastanställda. Hamnarbetarförbundet utestängs från dessa förhandlingar trots att de är majoritetsfack och nästan alla uppsägningshotade är medlemmar i Hamn4an.

Som alltid när arbetare försvarar sina rättigheter, så svartmålas dessa av Svenskt Näringsliv och borgerliga media. Värre är att det i den här konflikten även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) går ut offentligt och uttrycker förståelse för en arbetsgivare som i Europas hamnar gjort sig ökänd för sitt antifackliga agerande.

Hamnarbetarnas krav på APMT i den utdragna konflikten, koncenterade i sex punkter, är lika självklara som rättfärdiga:

    Garantera fackliga fri- och rättigheter
    Respektera rätten till våra jobb
    Hedra ingångna överenskommelser
    Sluta utnyttja sjuka och äldre blixtanställda för att utpressa hamnarbetarkollektivet
    Återupprätta det systematiska arbetsmiljöarbetet
    Följ lagar och avtal gällande semester, föräldraledighet och ansökningar om kompledighet

För hamnarbetarnas seger!


 


Skriv ut   E-post