Svenskarnas bild av Degerfors undersöks

UNDERSÖKNING. Vad har svenskar i allmänhet för bild av Degerfors — om de ens har någon? Den frågan ska företaget Tendensor undersöka, har kommunstyrelsen beslutat.
    800 personer i åldern 18 till 65 år kommer att tillfrågas i ett försök att mäta kommunens attraktionsindex. Detta ska ge en bild av hur befolkningen i landet uppfattar kommunen, vilken kännedom man har om den och vad den förknippas med.
    Resultatet kan sedan ligga till grund kommunens fortsatta utvecklingsarbete och hur den ska marknadsföras, både på kort och på längre sikt.
    En rad kommuner och regioner har gjort motsvarande undersökning. Priset för undersökningen är 80.000 kronor.


Skriv ut   E-post