Oppositionen vill ge politiken frikort från nedskärningar

sedlar
EKONOMI.
Samtliga partier i Degerfors, utom Vänsterpartiet, kan inte tänka sig att sänka kostnaderna för den politiska organisationen i kommunen. Tvärt om vill de till och med höja kostnaderna.

Det framkom vid kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 7 maj. Vid sittande bord lade socialdemokraterna fram ett helt nytt förslag, som ingen annan tidigare tagit del av.
    Då alla andra partier, utom (V), anslöt sig till (S)-förslaget, ajournerades sammanträdet.
    I kommunstyrelsen har degerforsvänstern egen majoritet, men det är i kommunfullmäktige som frågan till slut ska avgöras och där behöver (V) stöd av andra partier. Detta stöd fanns uppenbarligen inte i det här ärendet.
    När frågan återupptogs yrkade därför vänstergruppen på att ärendet skulle återremitteras för att det totalt saknades en redovisning vad det nya förslaget skulle kosta jämfört med det förslag degerforsvänstern lagt. Men oppositionen var ivriga att få fram ett avgörande. Det var först efter omröstning som ärendet återremitterades. Röstsiffrorna blev 6-5.

Så skiljer sig förslagen ekonomiskt
I korta ordalag skiljer sig de båda förslagen ekonomiskt på fyra punkter:
    Oppositionen vill att arvodet till viceordföranden i folkhälsonämnden ska höjas mer än vad degerforsvänstern föreslår.
    Oppositionen vill att de så kallade insynsplatserna i kommunstyrelsen ska behållas. Insynsplatser ges till de partier som valts in i fullmäktige, men saknar egen röstkraft att få representation i kommunstyrelsen. Det vill inte degerforsvänstern, som i stället anser att dessa partier ska få ett gruppledararvode som ska underlätta att läsa in sig på de aktuella ärendena.
    Degerforsvänstern vill minska bygg- och miljönämndens ledamöter från dagens nio till sju. Socialnämndens idag elva ledamöter ska bli nio. Precis som för kultur- och utbildningsnämnden. Oppositionen vill inte gå med på några minskningar alls.
    Oppositionen vill låsa fast att kommunalrådstiden ska vara 2,9 tjänster. Degerforsvänster anser att kommunalrådstiden MAXIMALT ska vara 2,9 tjänster.

Mångsyssleri och tomma platser
Förändringar av den politiska organisationen har diskuterats länge inför nästa mandatperiod. För degerforsvänstern har utgångspunkten varit att om nedskärningar drabbar andra verksamheter är det orimligt att den politiska organisationen ska ha frikort eller till och med öka sin del av penningpåsen. Hur stor ekonomisk skillnad det är mellan förslagen får nu tjänstemännen räkna på exakt. Enligt en mycket grov beräkning, kan degerforsvänsterns förslag vara upp till 150.000 kronor billigare.
    Att minska antalet ledamöter i några nämnder torde inte vara någon större katastrof. Av de cirka 345 politiska uppdragen som finns i kommunen delas dessa av 87 personer, det vill säga att varje kommunpolitiker i genomsnitt har nästan fyra uppdrag.
    Det finns politiker som sitter med upp till elva uppdrag. Detta till trots saknas fritidspolitiker. Flera partier kan inte ens besätta sina platser redan idag. Men den lilla minskningen väckte dock ett kompakt motstånd från alla andra partier, från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna. Uppenbarligen har valnervositeten skruvats upp i lokalpolitiken. 
    Ärendet måste beslutas av kommunfullmäktige innan den nuvarande mandatperioden tar slut.


Skriv ut   E-post