Stark satsning på motocrossen

Lillangen motocross
SPORT. På initiativ av degerforsvänstern ger kommunen 600.000 kronor i stöd till Degerfors Motorklubb för ombyggnader och förbättringar av motocrossbanan på Lillängen. Beslutet togs av kommunstyrelsen på måndagen.
    Beslutet kunde tas då det blev klart att kommunen genom ett nytt avtal med länsstyrelsen om ersättningen för skötseln av Lidetorpsmon ansågs vara klart. Därmed lösgjordes pengar.
    Bidraget är ett engångsbelopp och förutsätter att även Värmlands idrottsförbund stöttar projektet med 400.000 kronor, vilket är utlovat.
    Dessutom kommer föreningen bekosta projektet själva genom att ta in sponsorspengar. Sammanlagt kommer upprustningen kosta 1.380.000 kronor totalt, enligt beräkningarna.
    För att det skulle vara möjligt för kommunen att bidra med summan bytte klubben namn i december förra året. Från Karlskoga Degerfors Motorklubb till Degerfors Motorklubb.

Motocrossbanan får högre status
Klubben, som idag ligger i division 2 satsar på att komma upp i division 1. Genom upprustningen anser klubben att chansen är stor att man får arrangera Västgötacrossen, Sveriges största serie, på banan. Även ett antal större ungdomsevememang finns möjlighet till genom åtgärdena.
    Bland annat ska pengarna gå till att dra om bansträckningen och göra om hoppen. Även dammproblemen längs banan behöver åtgärdas. Grönområdena i anslutning till banan måste röjas så att de blir möjliga att skötas med en grövre gräsklippare.
    Stugan behöver omklädningsrum med dusch både för tjejer och killar, en entré behöver handikappanpassas. Barnbanan ska förlängas och förbättras. Bara för för att nämna några exempel.

(S) ändrade sig
Frågan om bidraget till motocrossklubben diskuterades redan på kommunstyrelsen i februari, då företrädare för klubben var inbjudna för att redovisa sina önskningar. Då ville socialdemokraterna återremittera frågan, men blev överkörda av vänstermajoriteten. Beslutet då blev att så fort pengarna för Lidetorpsmon var i hamn skulle motorklubben få sitt bidrag.
    Nu står det klart att avtalet mellan länsstyrelsen och kommunen angående Lidetorpsmon står klart, vilket frigör de nödvändiga pengarna till klubben — pengar som inte fanns utrymme för i budgeten för 2018. Kommunen förskotterar bidraget genom att tillfälligt ta av penningpåsen för oförutsedda utgifter. Pengar som ska återbetalas när affären kring Lidetorpsmon reglerats.
    Beslutet brådskade, då det är nödvändigt att slutföra flera tunga transporter till motocrossbanan innan tjälen går ur jorden. Något som annars hade riskerat att knäcka tillfartsvägen.
    Partierna blev till slut helt överens under kommunstyrelsens sammanträde.


Skriv ut   E-post