Avgiftsfria lokaler för ungdomsidrott ny målsättning

EKONOMI. Avgiftsfritt vid uthyrning av idrottslokaler för ungdomsföreningar. Det kan bli verklighet nästa år i Degerfors.
    Det vill degerforsvänstern att kommunens tjänstemän räknar på inför 2018 års budget.

När fullmäktige på måndagen beslutade om ramarna för 2018 års driftsbudget rådde stor enighet om hur de beräknade 543 miljoner kronorna skulle fördelas. Ramarna ligger därefter till grund för det kommande arbetet med den slutliga budgeten för 2018, som kommer beslutas om under hösten.
    En av nyheterna är att degerforsvänstern nu vill gå vidare med arbetet att ekonomiskt underlätta för ungdomsaktiviteter. Redan tidigare är Degerfors kommun en av de få i landet som infört avgiftsfri musikskola.
    Nu får förvaltningen i uppgift att räkna på vad det skulle kosta med avgiftsfri uthyrning av idrottslokaler till ungdomsföreningar samt att komma med ett förslag över hur ett regelverk för detta skulle kunna utformas.
    Det är inte helt klart hur reformen skulle kunna se ut, då det kan uppstå avgränsningsproblem om vad som är ungdoms- respektive vuxenidrott. Det behövs även tas fram siffror på vad reformen skulle kosta innan ett beslut kan tas.
    Går arbetet i lås kommer avgiftsfriheten kunna genomföras under nästa år.

Foto: LASSE STRÖMBERG.


Skriv ut   E-post