"Vi finns till för er!"

1 maj Britt Larsson
1 MAJ.
Det kanske mest uppmärksammade 1 majtalet i östra Värmland i år hölls av barnmorskan på Karlskoga BB, Britt Larsson. Det hölls på degerforsvänsterns manifestation för BB och Karlskoga lasarett på Medborgarplatsen. På mångas begäran och med talarens tillåtelse återger vi här talet i sin helhet.


citatBritt Larsson heter jag, politiskt och religiöst obunden. Började min yrkesresa som järnhandelsbiträde på Järnmagasinet i Ludvika och blev sen revolversvarvare på ASEA i Ludvika. Kändes bra med den bakgrunden när jag sen utbildade mig till ssk och började jobba på medicin i Karlskoga. Jag visste hur det var att jobba i industri. Men min dröm hade hela tiden varit att bli barnmorska och 1993 gick den drömmen i uppfyllelse. När jag första gången klev in på avd Q kom ett lugn över mig, jag var hemma! Avd Q Qvinnor och Qvalité

Avd Q är en avdelning som hela tiden har jobbat hårt mot sitt mål: Att verka för hela familjen och att följa kvinnan i livets alla skeden. Vi har förlossning där vårt mål är att få familjen att känna att de har fött ett barn, inte förlösts. Vi har BB där vi arbetar för att få en trygg familj som är redo för det nya livet, att främja anknytning och amning. Vi har en gynavd där vi möter kvinnor som genomgår abort, som opereras planerat eller akut, kvinnor med gyncancer som vi sköter palliativt och som också slutar sina dagar hos oss. Vi möter som sagt kvinnor i livets alla skeden! Vi har hela tiden fortbildning i akut omhändertagande vid komplikationer i samband med förlossning, fortbildning i amningskunskap, fortbildning i förlossningskunskap.

Avd Q har uppfyllt många mål; vi har fått utmärkelsen * Babyfriendly hospital *erhållit Etiskt certifikat 2 ggr * var en del av Karlskoga lasaretts utmärkelse Svensk kvalitet (enda lasarettet i Sverige) priset delades ut av kung Carl XVI Gustaf. I samband med att kungen besökte Karlskoga lasarett visades avd Q upp och jag hade äran att vara med och fick hälsa på kungen, mycket trevligt.

Avd Q har alltid visats upp för både nationella och internationella besökare under alla år, vi har studiebesök från andra förlossningskliniker i landet som vill anamma vårt sätt att arbeta. Barnläkare anser att vårt sätt att arbeta på BB är det rätta, fri hemgång med trygga föräldrar. Det finns nya rapporter från Socialstyelsen (Olivia Wigsell) att små enheter där familjen får stanna främjar anknytning och amning och motverkar depression efter förlossning.

En undersökning som är gjord i Sverige visar att Karlskoga förlossning legat bland de tre bästa klinikerna i Sverige, nu är två av dem nerlagda. BB Sofia i Stockholm och förlossningen i Sollefteå, Karlskoga består.

Det kom signaler att det nya Region Örebro län vill införa länskliniker. Kirurgen, ortopeden, anestesi i ett område. Medicin, AKM, ambulans och primärvård i ett område. Kvinnokliniken fick inga sådana signaler och vi var övertygade om att frågan skulle bordläggas. Våren 2015 fick vår dåvarande verksamhetschef läsa på intranätet att kvinnokliniken blir länsklinik tillsammans med kvinnokliniken Örebro. Vi började då vår intensiva kampanj mot sammanslagning eftersom vi var rädda att vårt sätt att arbeta inte skulle få fortsätta. Hälso-och sjukvårddirektören Jan Olsson beklagade att vår chef fått läsa om det på intranätet! Vi kämpade men fick inget gehör. Vi skrev mängder av inlagor till politiker och tjänstemän och fick standardsvar av dem, synd att ni fått veta det så här, det blir bra…. Det blev en omstrukturering, en ny verksamhetschef blev rekryterad som har hela kvinnokliniken alltså både USÖ och Karlskoga, det kom till en områdeschef som har hela Opererande- Onkologiområdet, båda de personerna började sin anställning i början på januari -16.

Den 20/1 -16 fick vår överläkare och förra v-chefen på ett möte i Örebro höra orden: vi stänger Karlskoga kvinnoavdelning 10 veckor i sommar! Vi började en intensiv kampanj!! Massor av mail till alla! Vi gjorde egna riskanalyser med olika scenarier för hur det kan bli när avd Q är stängd. Inget gehör. Till slut svarade de inte längre på mail. Den 2/3 -16 var vi in på Regionsfullmäktigemöte i Örebro, med plakat (vilket ogillades). Jag frågade personligen både Jan Olsson och Marie-Louise Forsberg Fransson över vems läppar kom orden: Vi stänger avd Q 10 veckor i sommar. Tror ni vi fick svar? NEJ, ingen sa någonting, bredvid ML FF stod Kerstin Bergström Persson Karlskoga, hon sa inget hon heller! INGEN tordes vara ärlig och berätta….

INGEN LYSSNADE PÅ OSS!

Vad är resultatet? Vi kämpade oss igenom förra sommaren, patienterna blev väl omhändertagna på förlossningen men vår erkänt goda BB-vård fick vi inte ha. En liten kuriosa hur områdeschefen (alltså den högsta) svarade i ett mail: Det blir bra när Ni med er långa erfarenhet kommer till USÖ och kan berätta om hur det var förr i tiden.. TACK eller?Jag blev bm 1993 inte 1893!

Vi hade sommaren 2016 klarat av att ha öppet, vi var villiga att dra ut på semesterperioderna så att vi skulle klara sommaren men nej. Vi tänkte ok, en sommar sen har de löst personalfrågan på USÖ, så att vi kan ha öppet sommaren 2017. I höstas kom orden vi stänger 10 veckor sommaren 2017också, vi sparade så mycket pengar. Pengar ja men kvalité, för både patienter och personal?

Nu börjar personalen leta sig till andra arbetsplatser, vi vill inte stänga varje sommar, vi vill ha vår avd öppet året om. De styrande säger att vi skrämmer allmänheten, vi säger att det är de styrande som skrämmer eftersom det är de styrande som stänger oss.

Så här blir det i sommar: Kvinnomottagningen öppen måndag till fredag, men hela avd Q stängs-Förlossning–BB –Gyn. Stopp för alla akuta operationer av alla de slag efter kl 21- allt ska till USÖ. "Akuta bukar”, stora blödningar, benbrott…. Vad händer om ambulans kör förlossningspatient till USÖ och det händer en stor olycka härikring? Vi har ju både Järnverket, Björkborn Kilsta och mycket tung trafik som går genom våra städer.Hur många barn ska födas efter vägen? Men som Liling Ståhl sa onsdag 19/4: så akut blir det aldrig att ambulansen inte hinner till USÖ. Men som Sven Gadde sa på samma möte: BB är grunden för ett akutsjukhus och det vet vi. Och vi har vatten i Karlskoga.

Ett flertal gånger i år har vi tagit emot förlossningspatienter från USÖ som är hänvisade hit pga fullt på förlossningen USÖ, vi har tagit emot BB patienter för eftervård pga fullt på BB USÖ. En av de blivande mammorna som blev hänvisad började gråta hysteriskt när hon fick veta att hon skulle till Karlskoga. Hon var rädd för den långa vägen. Det är lika långt åt båda hållen, men blivande föräldrar i Örebro får inte veta att de kan bli hänvisade till Karlskoga. När jag mailade och frågade hur det blir i sommar om det är samma patienttryck, fick jag svaret: - ingen fara, då blir det överbeläggning, inga partners får stanna och vi ringer in extrapersonal. Ok, vilken extrapersonal – det finns ju inte tillräckligt nu, vi ska ju in och stötta i sommar. Bara sista veckan har vi haft tre-fyra förlossningar som INTE hade hunnit till USÖ, inte ens till Våtsjön (som Görsköj hade en sketch om)

Just nu är vi på väg till ett splittrat Karlskoga lasarett. Finns enbart en gemensam byggnad kvar, vi har inte ens en sjukhusdirektör.

Ska vi få ett nytt Sollefteå? Ska vi göra som i Hudiksvall? Kräva de styrandes avgång?

Vi har ju starka kriterier för att få föda hos oss. Vi tar inga risker, allt som inte är inom kriterierna ska förlösas på USÖ. Behåll det normala normalt!

Stefan Lövfen sa idag på TV: Vi manifesterar mot det som är fel och för Trygghet. Låt oss göra det!

Så: VI VILL FINNAS FÖR ER, DYGNET RUNT, ÅRET OM.

Tack.Skriv ut   E-post