Succé för 1 maj i Degerfors

1 maj folkbild
1 MAJ.
Över 250 personer på Medborgarplatsen i Degerfors. Drygt 70 personer anmälde sig för att bilda en aktionsgrupp för BB och Karlskoga lasarett. En resolution antogs enhälligt av de församlade och ska överlämnas till samtliga partier i regionfullmäktige. Årets 1 majfirande i Degerfors blev en succé.

Degerforsvänsterns ordförande Jan Ask hälsade välkommen och gav en kort resumé över hur kampen om flera BB i landet och andra sjukvårdssegment hårdnat den sista tiden. Han varnade också för att nedläggningen av flera akutsjukhus hade klartecken från högsta politiska ort. Han hänvisade till sjukvårdsminister Gabriel Wikströms (S) uttalade för tidningen Dagens Medicin förra året. På reporterns direkta fråga om de fanns för många akutsjukhus i landet svarade sjukvårdsministern ordagrant "Ja, det skulle jag säga."
1 maj Britt Larsson
Britt Larsson, mångårig barnmorska på Karlskoga BB, var nästa talare. Hon gav en initierad bild av verksamheten inifrån och hur det spel som föregått besluten om sommarstängning påverkat verksamheterna.

1 maj Anna Nordkvist
Anna Nordqvist, höggravid degerforstjej med tidigare erfarenhet av att föda både på USÖ och Karlskoga BB, var tredje talare. Hon jämförde utifrån brukarperspektiv sina upplevelser om skillnaderna mellan de två avdelningarna.
1 maj Peter Pedersen
Peter Pedersen (V), kommunstyrelsens ordförande, höll ett tal där han betonade vikten av att hålla ihop över partigränserna och slå vakt om den sjukvård som behövs i östra Värrmland. Han varnade för den utveckling som sker, trots alla fagra ord om att "hela Sverige ska leva." Det gäller inte bara BB utan går igen i hela regionalpolitiken, där försäkringskassan, arbetsförmedlingen, bankerna, posten, polisen med mera försvinner från ort efter ort.

Grund för aktionsgrupp
Bland deltagarna på mötet var intresset stort för att vara med, över partigränserna, att bilda en aktionsgrupp till stöd för Karlskoga BB och lasarett. Över 70 personer förhandstecknade sig. Hur det arbetet ska gå vidare är fortfarande oklart, men av intresset att döma visar att det finns en stor vilja att vara med och värna om bygdens sjukvård.
    Det visar också den resolution det mäktiga 1 majmötet enhälligt antog och som kommer tillsändas alla partier i regionfullmäktige. Resolutionen lyder i sin helhet:


citatVi, församlade östvärmlänningar, till gemensamt 1 majmöte i Degerfors, uppmanar våra regionpolitiker att gå från ord till handling.

Vi hör era goda ord om att bevara Karlskoga lasarett, men vi ser en annan verklighet. Att åter stänga BB i tio veckor är ett hot mot verksamheten. Vi bygger vårt påstående på erfarenheter från andra delar av landet. Och på oroväckande uttalanden från landets högsta politiska ledning.

Vi uppmanar er därför att fatta nödvändiga beslut för att säkerställa verksamheterna på Karlskoga lasarett.


1 majmötet avslutades med kaffe och smörgåsar på Tunet, I samband med det visades Per Herreys musikvideo "med hjärtan som brinner". Per Herrey är en av alla de som stödjer kampen mot nedläggningen av BB i Sollefteå.

Videon kan ses här: https://www.perherrey.com/single-post/2017/04/26/Musikvideo-med-hj%C3%A4rtan-som-brinner


Skriv ut   E-post