Rättvist skatteutjämningssystem inget för (S) i Degerfors

REGIONALPOLITIK. Ett rättvist och uppdaterat skatteutjämningssystem som inte missgynnar mindre kommuner — det vill inte socialdemokraterna i Degerfors ha.
    Det framkom då kommunfullmäktige fastställde Degerfors remissvar på Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande.

Det blev en lång och tidvs hård debatt då fullmäktige slog fast det svar kommunen skulle lämna på kommitténs arbete. "För Sveriges landsbygder — en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd", heter slutbetänkandet. Bakom detta står samtliga riksdagspartier.
    Ett femtiotal kommuner gavs möjlighet att yttra sig över betänkandet. Däribland Degerfors.
    Degerfors kommuns ställer sig i huvudsak positiv till betänkandet, men vill ha skärpningar på vissa områden. En sådan skärpning sade (S), (C) och (KD) blankt nej till. (MP), (M) och (SD) ställde sig i huvudsak positiva till de skarpare skrivningarna.
    Varför (S) och andra sade nej framgick inte av debatten, trots att nejsägarna uppmanades att redovisa bakgrunden till sitt ställningstagande. Förutom att säga nej till ett rättvist och uppdaterat skatteutjämningssystem som inte missgynnar mindre kommuner sade man också nej till följande förslag från Degerfors:

  • Differentierade arbetsgivaravgifter enligt norsk modell. Dyrare i storstäderna och billigare i glesbygdskommuner.
  • Riskkapitalfonder så att lokalt ägda företag kan finansiera expansion på orten och inte tvingas sälja när bankerna inte lånar ut.
  • Laglig rätt för anställda att köpa företag som hotas av flytt eller nedläggning enligt USA-Kanada-modell.
  • Det är för lätt att lägga ner och flytta lönsamma företag i Sverige i jämförelse med övriga EU-länder. Koncerner som vill flytta lönsamma företag måste avtvingas kraftiga avgångsvederlag till de anställda. Se Tyskland, Frankrike, England m.fl.
  • De medel som finns i pensionsfonderna bör tillåtas att användas i ett regionalpolitiskt perspektivför att skapa jobb inom varu- och tjänsteproduktionen.
  • Lokal beskattning av elproduktion och naturtillgångar.
  • Ett rättvist och uppdaterat skatteutjämningssystem som inte missgynnar mindre kommuner.

Hela svaret från Degerfors kommun kan du läsa här!

 


Skriv ut   E-post