Örebro - ett draglok eller bränsleslukare?

flaskaREGIONALPOLITIK. Är Örebro kommun ett draglok för hela regionen? Det tvivlar Degerfors kommun på. Snarare drar Örebro bränsle och energi - och även vatten - från den övriga regionen.
Örebro kommun arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan. I samband med detta ges Degerfors kommun möjlighet till ett samrådsyttrande.
    Enligt förslaget till ny översiktsplan räknar Örebro med att växa med ytterligare 50.000 invånare fram till 2040. Det är något som skulle gynna hela regionen, resonerar man.
    Men i förslaget till svar till Örebro sågar Degerfors det resonemanget.
    "Vi är från Degerfors sida inte övertygade att den kraftiga befolkningsökning i Örebro är enbart av godo för de mindre kommunerna länet. Man skriver ju att den kraftiga befolkningsökningen beror på flyttningsnetto från regionen, övriga Sverige och från utlandet. Det innebär troligtvis att övriga kommuner kommer att minska sin befolkning speciellt i de små kommunerna som Laxå, Degerfors, Hällefors och Ljusnarsberg", skriver Degerfors.
    I översiktsplanen förs tankegången fram att om Örebro växer så är det ”ett draglok för hela regionen”. Man har tidigare från storstadspolitiker också hört uttryck som ”Om Stockholm växer är det en motor för hela Sverige” eller ”om Örebro växer är det en motor för hela Örebro län”. Från Degerfors kommun har vi svårt och förstå hur den motorn fungerar. Vi tror snarare att den motorn drar bränsle och energi (och ibland vatten) från resten av landet eller länet, säger Degerfors kommun i förslaget yttrande, som kommunstyrelsen lämnar till fullmäktige att besluta om senare i april.

Vattenfrågan uppmärksammas igen
Naturligtvis får vattenfrågan ett stort utrymme i Degerfors kommuns yttrande. Så här skriver man:
    "Det område där Örebros utveckling har en direkt påverkan inom Degerfors kommuns geografiska område är dricksvattenförsörjningen, eftersom Örebro tar råvatten till huvuddelen av sin dricksvattenförsörjning från Svartån som har sin upprinnelse i södra Kilsbergen inom Degerfors kommun. Inte minst den nu aktuella situationen med vattenbrist har mycket påtagligt visat hur sjöar och vattendrag inom kommunen påverkats...
    ... Vad vi kunnat utläsa ur samrådsförslaget så utreder Örebro kommun tillsammans med flera andra kommuner möjligheterna att ta vatten från Vättern till sitt dricksvatten. Eftersom detta är en lösning på lång sikt så saknar vi ett mer kortsiktigt resonemang om hur den befintliga dricksvattenförsörjningen ska hanteras. I detta sammanhang deltar gärna Degerfors kommun som diskussionspart.
    Vi föreslår också ett förtydligande om att vattenverken i Ervalla, Glanshammar och Närkes Kil inte ska avvecklas förrän dricksvattenförsörjningen har lösts långsiktigt (exempelvis med vatten från Vättern). Detsamma bör även gälla frågan att förse Lekeberg med vatten. I annat fall riskerar belastningen på nuvarande vattentäkt (Svartåsystemet) att bli alltför stor."


Skriv ut   E-post