Rekordresultat för Degerfors Energi igen - tack vare (S) valförlust 2010

DEloggaEKONOMI. Idag presenteras årsbokslutet 2016 för kommunägda Degerfors Energis styrelse. Det är en angenäm läsning. Rekordvinst för andra året i rad.
    Hade socialdemokraterna vunnit kommunalvalet 2010 skulle det däremot sett annorlunda ut. Bolaget hade varit sålt eller sammanslaget med Kemab i Karlskoga och därmed riskerat vara på väg att privatiseras.

Ett av de vallöften degerforsvänstern gick till val på 2010 var just att behålla Degerfors Energi i kommunalt ägo.
    Socialdemokraterna, som då styrt kommunen i över 80 år, hade innan valet öppnat för att sälja Degerfors Energi. En annan tankegång var en sammanslagning med Kemab, det kommunalägda energibolaget i Karlskoga.
    Detta som många befarade var ett ett led i planerna på en sammanslagning av de båda kommunerna, något som kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga, Sven-Olov Axelsson (S) fortfarande öppet propagerar för.
    Men genom att degerforsvänstern lyckades vinna valet 2010 och sedan behållit makten kan nu Degerfors Energi för andra året i rad notera "all time high". Vinsten 2016 blev 14,8 miljoner kronor, pengar som kommer alla degerforsbor till del.

Bättre resultat i sex års tid
Under hela perioden, sedan degerforsvänstern tog över, har vinsten stadigt ökat för det helt kommunägda bolaget. 2011 visade siffror plus med blygsamma 1,2 miljoner kronor. Redan året efter med 5,8 miljoner. 2013 steg resultatet till 6,8 miljoner och 2014 till 10,9. För 2015 blev vinsten 12,9 miljoner, den högsta siffran för bolaget någonsin. Men som alltså slogs redan året efter.
    Sammanlagt har Degerfors Energi bidragit med 52,4 miljoner kronor till kommunens totala ekonomi under perioden 2011-16. Samtidigt som degerforsborna genom att själva äga bolaget sluppit kraftigt höjda avgifter, något som invånare i kommuner som sålt ut sina energibolag surt fått erfara.
    Då karlskogapolitiker nu diskuterar en utförsäljning av sitt energibolag skulle, om planerna på en sammanslagning mellan Degerfors Energi och Kemab blivit genomförd, det även ha drabbat degerforsborna. Om (S) hade fått behålla makten.
DEvinst
Så här ser vinstutvecklingen ut för Degerfors Energi
under åren då degerforsvänstern styrt kommunen.


Skriv ut   E-post