Slå vakt om BB och Karlskoga lasarett

lasarett7
BB-FRÅGAN.
Det duggar tätt med försäkringar just från regionpolitiker av olika schatteringar att ingen ska oroa sig för Karlskoga sjukhus framtid.

    Det är utmärkt, säger degerforsvänstern i ett uttalande. Men det räcker inte, menar man vidare, och kräver en konsekvensanalys av de senare årens politik.
    Här följer uttalandet i sin helhet:


citatDen styrande majoriteten i Region Örebro består av (S), (V) och (MP). Företrädare för dessa partier har vid ett flertal tillfällen den senaste tiden deklarerat att man står fast vid utfästelsen att behålla tre sjukhus i länet. Likaså utfästelsen att det ska finnas två förlossningsenheter i länet. Detta som svar på den stigande oro personal och allmänhet känner för Karlskoga sjukhus framtid.
    Det är utmärkt. Men det räcker inte.
    För oron har en grund. Det som debatterats mest är den tio veckors sommarstängning av BB i Karlskoga. En åtgärd som återkommer även i år. Återkommande sommarstängningar medför risk för personalbrist, då Karlskoga BB blir en mindre attraktiv arbetsplats för flera yrkeskategorier.
    Men ytterligare en rad nedskärningar i verksamheterna har enligt uppgift skett genom åren:

 • Stängning av IVA-platser.
  Flytt av ortopedoperationer till USÖ.
  Flytt av mammografin till USÖ.
  Stängning av psykiatrisk heldygnsvård.
  Flytt av traumasjukvård till USÖ.
  Nattstängning av akutkirurgi.
  Neddragning av räddahjärnanvård.
  Flytt av all hjärtstoppsvård till USÖ.
  Stängning av röntgenjourlinje.
  Flytt av barnpsyk till USÖ.
  Flytt av administration och ledningsfunktioner till USÖ.

Frågan om Karlskoga sjukhus är något som berör bland annat hela Degerfors kommun. I kommunens översiktsplan, som antogs i höstas, finns följande formulering:
    ”Kommunen ska verka för att Karlskoga lasarett ska fortsätta vara ett väl fungerande akutsjukhus, som dygnet runt och året runt ska erbjuda hälso- och sjukvård med god kvalitet och akutberedskap till alla som är i behov av vård”.
    Den formuleringen ställde sig ett enhälligt kommunfullmäktige bakom.
    Degerforsvänstern kräver nu därför att en konsekvensanalys görs över om beslut, fattade på tjänstemannanivå, står i överensstämmelse med den politiska utfästelsen att behålla de tre sjukhusen i Karlskoga, Lindesberg och Örebro).
    Kommer den styrande majoriteten fram till att så inte är fallet måste ansvaret lyftas från tjänstemännen till politikerna, som kan avkrävas ansvar av väljarna.

Vänsterpartiet i Degerfors


 


Skriv ut   E-post