Så kan vatten komma att dras från Letälven

Vattenvagar
VATTEN.
Örebro kommun har planer på pumpa vatten från Letälven till Storbjörken för att klara sitt vattenbehov. Det är ett av de alternativ man nu tittar på. Men hur en sådan ledning skulle dras är mycket osäkert. Och det blir dyrt.

    Örebros vattenchef Leif Rehnberg har i media gått ut med uppgifter om att ta vatten från Letälven är ett hett spår i att klara försörjningen av kommunen. Men att dra en ledning över vattendelaren från Letälven, vars vatten rinner ut i Nordsjön, till Storbjörken och Svartån, som till slut rinner ut i Östersjön, kommer att kosta. Dessutom måste vatten pumpas upp cirka 20 höjdmeter under den troligen flera kilometer långa transporten.
Vattenvagar
    Kortaste vägen mellan de två sjösystemen är från en plats norr om Gustavsvik till Klippetorpstjärn (B på kartan). Sträckan fågelvägen är bara dryga kilometern, men att dra en ledning rakt genom Sveafallen torde inte bli aktuellt. Ett alternativ skulle kunna vara att i stället ta vattnet söder om Gustavsvik (C på kartan) till Klippetorpstjärn.
    Båda alternativen förutsätter dock att avrinningen från Klippetorpstjärn ner till Storbjörken klarar påfestningarna.
    Samma frågeställning gäller möjligheterna att pumpa upp vattnet till Solbergatjärn (A på kartan), en sträcka som är något längre.
    Att leda vatten direkt från Letälven till Storbjörken är också ett alternativ (D på kartan), men betydligt längre. Fågelvägen den sträckan är som kortast tre kilometer.
    En sjö stor som en normal fotbollsplan och fem meter djup. Så mycket vatten gör Örebro av med. 33 miljoner liter. Per dygn.


Skriv ut   E-post