Ölsdalsbor i skarp protest mot Örebros vattenpolitik


VATTENPROTEST. Hur kan Örebro ta sig friheter att bryta mot lagstadgade vattendomar, när kommunen så illa skött sitt ansvar – att minska vattenförbrukningen radikalt? Detta är storebrorsfasoner av högsta rang.
    Så skriver flera boende kring sjön Ölen i ett brev till Örebro kommun, som genom uttaget av vatten från Svartån tömmer sjösystem i Degerfors och andra kommuner.
    Nu kräver man kraftiga och omedelbara åtgärder. Här publicerar vi skrivelsen i sin helhet.
storbjorken
Bild från sjön Storbjörken i början av december förra året.citatKlimatförändringarna är här, i Sverige, hos oss. Nu har vi i Örebro län fått en första prövning på samhällets hållbarhet. Men beredskapen visar sig vara skrämmande dålig. Obefintlig.
    Vi vanliga dödliga utanför maktens korridorer förstod i slutet på sommaren att läget var allvarligt. För att vi hade koll på hur mycket som regnat = knappt någonting alls.
    Varför vidtog ni i Örebro kommun inga åtgärder tidig höst när ni visste hur katastrofalt lite nederbörd som kommit? Nederbördsrapporter från SMHI abonnerar ni väl på, eller...?
    Sådan information är ju fundamental när det gäller vattenförsörjningsfrågan.
    Ni, med högsta profession inom området, tekniska chefer och VA-chefer och politiker ska ju ha stenkoll på detta. Ni innehar nämligen ansvaret för vattenförsörjningen för drygt 144.000 kommuninnevånare.
    Först i december gick ni ut, med otroligt vaga rekommendationer. Att man inte ska diska under rinnande vatten och duscha istället för att bada. Det lärde vi oss för många decennier sen.
Och vilka gick det ut till? Släkt i Örebro, folk vi frågat på facebook, med flera - dom hade inte en aning om att det var vattenransonering!! Alla prenumererar inte på dagstidning och alla råkar inte få se ett kort inslag på lokala nyheter.
    Varför har ni inte skickat ut en trycksak till alla hushåll, affärer och företag??? Med tillhörande affisch som kan sättas upp på respektive ställe. Vore ju helt självklart i detta synnerligen allvarliga läge. Varför affischeras inte stort och brett över hela stan?
    Alla ungdomar, hur når ni dom? Har ni varit ute på skolorna och informerat? Sociala medier?
    Nu har ni lagt till fler vattenransoneringstips, också detta ligger i gömd text på er hemsida...Hur många går aktivt in och läser detta? När man inte ens vet om att staden har vattenbrist!
    Idag har ni utlyst en tävling på kommunens hemsida, för den som engagerar sig och lämnar klimatsmarta tips så kan man vinna ett snålspolande duschmunstycke.
    Ett duschmunstycke på 144.000 innevånare…. Är det ett skämt? Borde ju naturligtvis säljas för kraftigt rabatterat pris till alla hushåll, Eller delas ut gratis!
    Läget är superallvarligt!
    Vi är mycket, mycket bekymrade över tafattheten i era rekommendationer och hur ni hanterat informationen till era kommuninnevånare.
    Det måste till radikala och ytterst kraftfulla åtgärder för att få ner vattenförbrukningen så att det har effekt! Läget stavas KRIS!
    Det är försumbara besparingar ni lyckats åstadkomma, till och med har ju förbrukningen gått upp från vecka 1 till vecka 2 o 3 i era tabeller på hemsidan. Denna information mörkades på Tvärsnytt 26 januari. Också denna vecka, vecka 4 säger verksamhetschef och ”ansvarig för dricksvattnet” i Örebro kommun Leif Rehnberg: ”Vi ställer vårt hopp till vårfloden just nu”. Vilken vårflod? Var tror man att vårfloder kommer ifrån, jo genom tjocka snötäcken och massiva regn. Det vet vi alla andra, förutom Örebro kommun, att det snötäcket finns inte och regnmängden, den är som sagt minus 500 mm, kan vi berätta som uppehåller oss i verkligheten. Oseriösa uttalanden av det slaget platsar inte i ett krisläge.
    FÖRSTÅR NI INTE ALLVARET????
    Sjöar håller på att tömmas på sitt vatten för att ni så lamt agerat fast ni vetat sen i somras hur ytterst lite nederbörd som fallit.
Varningar och beredskapsstrategier fanns redan för 10 år sedan.
En statlig utredning, Klimat och sårbarhetsutredningen kom 2007. ”Vattenfrågorna påverkas i allra högst grad av klimatförändringar som kan medföra både torka och översvämningar liksom mikrobiologiska risker.” Svenskt vatten (samarbetsorganisation som arbetar med vattenfrågor) har också tagit fram rapporter om bland annat dricksvattenförsörjning i förändrat klimat. I en av dessa står: ”I främst sydöstra Sverige måste åtgärder göras för att hantera en minskad vattentillgång.” Så varningsklockorna ringde för 10 år sen!

Attityder och maktspråk
Följande står att läsa på Örebro kommuns hemsida. ”Eftersom vi tar vårt dricksvatten från Svartån är situationen allvarlig och därför beslutade Örebro kommun om åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen. Åtgärderna strider mot gällande vattendom, men vi bedömer det som nödvändigt.”
    Attityderna gentemot naturen, miljön och människorna utanför staden, utanför kommunen är hånfullt nonchalanta. För stadens förvaltning är de, tycker vi, skamliga och ytterligt pinsamma. För att lösa fatala, egna misstag generar man sig inte att bryta mot det regelverk som samhället ska bygga på. Utan att be om ursäkt för sin självförvållade belägenhet eller med ett ord bry sig om att man föröder andra människors hembygder. Som om inte förstörda stränder är nog så är djurlivet kraftigt negativt påverkat, bryggor raseras, brunnar sinar och torrläggs, fiskelekvattnen ödelagda, obrukbara båtplatser. Med mera, med mera.
    Hur kan ni ta er friheter att bryta mot lagstadgade vattendomar, när ni så illa skött ert ansvar – att minska vattenförbrukningen radikalt!
    Detta är storebrorsfasoner av högsta rang.
    Apropå sinande brunnar. De av oss som nu redan förlorat sitt brunnsvatten, och de som kommer att göra det, vill ha besked: hur löser ni det problemet? Vi som bor i övre delen av Ölen-området har inte många kilometer över vattendelaren till sjön Möckeln och Letälven och det vattensystem som leder ut i Vänern och Göta älv. Kan inte en vattenanslutning dit vara en del i en lösning för vårt akuta dricksvattenbehov.
    Vad gör Örebro kommun?
    Har ni ens en beredskapsplan i er stadsplanering för uppkommande vattenbristproblematik? Trots att det inte saknats anmaningar om hur vi ska anpassa oss till klimatförändringarnas effekter sen många år tillbaka.
    Bara låtit staden växa. Och växa.
    Det är dags att prata klarspråk. Visa beslutsamhet och kraftfull handling. Det borde gjorts för bra många år sen – varningarna var tydliga - och åtminstone för ett halvår sen efter rekordtorr sommar men…Det finns så otroligt många åtgärder och incitament för att drastiskt dra ner på vattenförbrukningen.
• • • Flerfaldigt höja vattentaxan ovanför en restriktiv basnivå.
• • • Taxameter i hyreshus. Det måste bli kännbara ekonomiska incitament för att man ska sluta lyxkonsumera vatten.
• • • Sänk trycket i ledningarna.
• • • Ta vara på regnvatten för alla fastigheter.
• • • Skapa ett - till en början (för ”snabbstart”) - primitivt gråvattensystem parallellt med dricksvattensystemet.
• • • Behåll vattnet längre i både urban och rural miljö. Inte snabbspola bort det från en helt hårdgjord och asfalterad stad genom spikraka ledningar och diken i stället för naturliga vattenflöden. Då tillåts vattnet sippra ner till grundvattennivåerna.
• • • Anpassa bostadsbyggandet till vettiga och hållbara system. Stockholm, som exempel, bygger just nu 300 studentbostäder med vakuumtoaletter. Att använda dricksvatten i toaletter är långtifrån hållbart!
    Vad gör ni i Örebro?
    Finns massor att göra för att med kraft dra ner på vattenförbrukningen. Långt mer radikala vattenspartips – TILL ALLA - måste ni gå ut med, till exempel inte spola efter varje gång man kissat. Spar många, många liter i en stad av er storlek.

Summering
Det är dags att sluta mörka. För det är just vad ni gjort när ni inte delgivit ALLA örebroare information om den allvarliga vattenbristen. Och börjat jobba resolut och aktivt med vattenbesparingsåtgärder. Är ni rädda för dålig reklam för kommunen? Att ingen vill bo kvar eller flytta till Örebro för att vattentillgången är osäker??
    Det värsta ni kan göra är att vara oärliga mot era kommuninnevånare och inte lägga korten på bordet. Det är just så ni hanterar situationen nu. Eftersom alla inte ens fått en chans att hjälpa till att spara vatten. För att ni skandalöst nog inte gått ut med information som ni ska!!!
    Som örebroare skulle vi bli både förbannade och besvikna över att inte fått vetskap om detta i tid. Detta är ju något som kan ena och samla folk, att man känner sig positivt delaktig för en bra sak – att spara på vårt värdefulla vatten. Vårt viktigaste livsmedel!
    Vi, boende runt sjön Ölen vill delge er en text utarbetad av EU-kommissionen, ”Vägledning för hantering av klimatförändringar i vattenförvaltningsarbetet”.  Den åtgärd som främst förespråkas är att hålla kvar vatten högt uppe i avrinningssystemet för att minska risken för både stora översvämningar nedströms och vattenbrist.
    Alltså är det jätteviktigt att vattnet i vår sjö Ölen, som ligger högst upp i systemet, är så fyllt som möjligt. Och ni har gjort helt tvärtom!!
Gör om och gör rätt!

Ölsdalen den 27 januari 2017


 


Skriv ut   E-post