(S) totalt svarslösa i budgetdebatten

BUDGET. Det blev bred uppslutning kring degerforsvänsterns budgetförslag för 2017 och plan för 2018-19 när fullmäktige tog beslut på måndagskvällen 19 december. Enbart socialdemokraterna var emot.
Budgetförslaget fick starkt och något oväntat stöd i fullmäktige. Moderaterna, miljöpartiet, centern och kristdemokraterna ställde sig bakom det förslaget. De två senare dock med några smärre tilläggsförslag, som inte gick igenom.
    Enbart socialdemokraterna hade ett annat "förslag" till budget. Ett unikt sådant. För första gången i världshistorien levererades ett budget"förslag" helt utan siffror.
    Degerforsvänstern, genom kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen, presenterade budgeten som den mest offensiva på decennier. Han kunde redovisa stora satsningar inom skola, kultur och inom äldrevård och annan omsorg. Även kommunens ekonomichef Max Tolf gav en mycket positiv bild av den ekonomiska situationen de närmaste åren.
    Men socialdemokraterna lät sig inte nöjas. Genom sitt oppositionsråd Annika Engelbrektsson försvarade partiet en linje som gick ut på att den del av statens välfärdsmiljard, som kommer Degerfors till del (cirka 10 miljoner), inte skulle läggas ut på verksamheterna.
    I stället skulle den summan frysas, och en "oberoende" instans skulle kallas in. Denna instans skulle avgöra var pengarna bäst behövdes.
    Hur det här rent praktiskt skulle gå till, med två veckor fram till budgetåret 2017 och pengarna redan fördelade, var det flera som frågade sig. Socialdemokraterna hade då haft möjlighet ända sedan i våras, då ramarna för budgeten 2017 började diskuteras, påverka dessa. Men ingenting har (S) tillfört under resans gång. Så inte heller på fullmäktigemötet. Några svar kom aldrig från socialdemokraternas sida.

(S) totalt svarslösa
Stundtals blev den relativt korta budgetdebatten hård, då flera talare ville få besked om hur (S) tänkt sig. Men partiets företrädare duckade på ett beklämmande sätt.
    Annika Engelbrektsson var den enda socialdemokraten som yttrade sig i debatten. Hon gjorde enbart två inlägg. Engelbektsson fick inget stöd av en enda av sina partikollegor.
    Inte heller begärde hon replik mot ett enda av de många inlägg i debatten som ställde frågor runt hur man tänkt sig få ihop det hela.
    Kort sagt — socialdemokraterna var totalt svarslösa.

LÄS OCKSÅ: EN BUDGET DÄR ALLA SIFFROR PEKAR RÄTT


Skriv ut   E-post