Nystart för socialnämnden med Anita (V) vid rodret

anita intervju

Att ta över som socialnämndsordförande i Degerfors är ett av de svåraste uppdragen man kan ta just nu. Men Anita Bohlin Neuman (V) tvekade inte en sekund när hon tillfrågades. Och hon har tagit sig an uppgiften med en rivstart.

När en allians av borgare och socialdemokrater tog över styret av Degerfors efter valet 2018 blev det kaos. De socialdemokrater som sattes att leda arbetet var inte kompetenta att klara uppgiften. Värst blev det i socialnämnden, där den ekonomiska styrningen försvann. Det slutade redan första året, 2019, med ett minusresultat på rekordsiffran 24 miljoner kronor. Ändå var det en västanfläkt, jämfört med fjolåret 2020: Ett nytt minusresultat, den här gången med 45 miljoner kronor.

Anita Bohlin Neuman var socialnämndsordförande perioden 2011-2018. Då borgarna och socialdemokraterna tog över 2019 lämnade hon nämnden helt. Men hon kom tillbaka som viceordförande i januari i år, när (S) och (V) inledde sitt samarbete. Hon har alltså ingenting med katastrofresultaten 2019-2020 att göra.

Då socialnämndsordföranden under den perioden, Johanna Svärd (S), förbrukat revisorernas och kommunfullmäktiges förtroende och plockades bort från posten i maj, var det naturligt att Bohlin Neuman tillförordnades som nämndordförande innan någon kandidat plockats fram.

Platsen var vikt för en (S)-märkt politiker, men när det partiet meddelade att man inte längre ville samarbeta med (V), valdes hon på stående fot till ny ordförande.

Blev en nystart
Anita Bohlin Neumans återkomst i socialnämnden innebär ett viktigt tillskott till nämndarbetet. Det har blivit något av en nystart. Eller rivstart, om man vill.

Den här månaden gjorde revisorerna en ny avstämning med den så hårt kritiserade nämnden. Revisorernas ordförande Björn Nordenhaag var nästan lyrisk efteråt och gav översvallande beröm: ”En helt ny stämning. Nu tar man tag i problemen på ett helt annat sätt. Man märker att det är en annan stämning i hela nämnden”, var några av kommentarerna.

Ändå är det inga märkvärdigheter som skett. Det handlar mest om att styra upp verksamheterna:

— Det gäller att införa en hård ekonomisk styrning av allt, berättar Anita. Samtidigt har vi en betydligt tätare ekonomisk återrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Institutionsvård och försörjningsstöd
En av de kostnader som skjutit i höjden de senaste åren är institutionsvården.

— Här tar vi fram en handlingsplan där vi till exempel utreder om om vi kan förebygga mer. Hur kan vi använda öppenvården bättre? Vi studerar också hur andra kommuner gör för att hålla nere kostnaderna.

— Då det gäller försörjningsstödet, det som tidigare brukade kallas för socialbidraget, gör vi djupanalyser ner på individnivå. Vi har hittat personer som inte ska vara hos oss. Ett antal personer hör hemma hos försäkringskassan. Några ska kunna komma ut på arbetsmarknaden, fortsätter Anita och berättar om den nya resursutvecklingsenheten. Det är ett kommunövergripande samarbete mellan socialen, serviceförvaltningen, tillväxtenheten, AME och SFI. Syftet är integration av människor som av olika anledningar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Slut på inkonverteringar
Bemanningsenheten, som hanterar vikarieanskaffning inom vård och omsorg, är en annan verksamhet som satts under speciell granskning.

— Arbetar du en viss tid som vikarie konverteras ditt jobb till en fast anställning automatiskt. Oavsett vilka förutsättningar, som till exempel utbildning eller körkort, du har för jobbet. På det sättet fick 23 personer fast anställning i kommunen förra året. I år är det hittills inte en enda.

Men – till sist – kommer socialnämnden få bukt med sina underskott? Just nu pekar prognosen för det här året på ett minus på åtta miljoner. De omställningar som nu görs kommer inte, på årsbasis, få full effekt förrän 2022.

— Det är helt avgörande att vi kommer ner i kostnaderna, avslutar Anita Bohlin Neuman. Ska vi klara det måste ledning och styrning i nämnden fungera.

J.A.