Oklart om Johanna Svärds (S) efterträdare

johannas m rubrik

Johanna Svärd, ordförande (S), och Leif Spånbo, vice ordförande (L), i socialnämnden blev till slut de två som inte fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 av kommunfullmäktige. Frågan prövades vid måndagens sammanträde. Nu återstår frågan om vem som ska efterträda Johanna Svärd på ordförandeposten.

Det fanns flera alternativ att ta ställning till för fullmäktiges ledamöter då det gällde ansvarsfriheten för både socialnämnden och kommunstyrelsen. Främst när det gällde den förra. Revisorerna hade rekommenderat att ingen i socialnämnden skulle få ansvarsfrihet efter brakförlusten med 45 miljoner förra året. Den linjen hade stöd av (KD) och (L). Socialdemokraterna föreslog tvärt om att hela nämnden skulle ges ansvarsfrihet. Vänstern, (M), (C) och (SD) gick på linjen att enbart presidiet i nämnden, det vill säga ordföranden och vice ordföranden i nämnden, skulle nekas ansvarsfrihet.

Det blev också fullmäktiges beslut. Därmed öppnades även frågan om vilken påföljd detta skulle få för de två utpekade. Här valde fullmäktige att återkalla deras uppdrag. De fick, enkelt uttryckt, sparken med omedelbar verkan.

Sedan den koalition mellan (S), (M), (C) och (L), som styrt kommunen sedan valet 2018, spruckit har ett samarbete mellan socialdemokrater, vänster och liberaler tagit över rodret. Det medförde bland annat att degerforsvänsterns Anita Bohlin Neuman, socialnämndsordförande åren 2011 till 2018, återinsattes i nämnden i januari i år. Nu som vice ordförande. Hon har därmed inget ansvar för förra årets katastrofresultat.

Tillfällig lösning
Bohlin Neuman tar därför åter över ordförandeklubban i nämnden. Om än bara tillfälligt:

I samarbetet mellan (V) och (S) är det en socialdemokrat som ska ha den viktiga posten som ordförande i socialnämnden. I partiets valberedning arbetas därför nu internt med att ta fram ett nytt namn, som om allt går som det ska, kommer väljas till nämndordförande på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni. Johanna Svärd har meddelat att hon ska lämna samtliga sina politiska uppdrag, ett tiotal, i kommunen. Vid månadsskiftet återgår hon till sitt gamla jobb som undersköterska.

Liberalerna meddelade i samband med kommunfullmäktiges sammanträde att man lämnar samarbetet med (V) och (S). Anledningen, enligt partiets enda ledamot i fullmäktige Lars-Gunnar Hedenquist, är att man anser att vänstern fått för mycket makt. Tillsammans har (V) och (S) 20 platser i fullmäktige. Den samlade oppositionen, om det går att tala en sådan, 11.

Då det gällde frågan om ansvarsfrihet för de förra kommunstyrelseordförandena Muris Beslagic (S) och Carina Sätterman (S), klarade sig dessa. Degerforsvänstern ville inte ge ansvarsfrihet, men det var man ensamma om.

s affisch2018SVÅR TID FÖR (S). Av de fyra frontnamnen på valsedeln i Degerfors inför valet 2018 är det nu bara ett kvar — Franz Maretta. De tre andra, Johanna Svärd, Carina Sätterman och Muris Beslagic har av olika anledningar lämnat lokalpolitiken. Partiets viktigaste lokala fråga, att öppna matsalen på Västergården, blev inte heller vad man tänkt sig.